Ferie | 14. januar 2019

Ny ferielov – Hvad betyder den for dig?

Til næste år træder den nye ferielov i kraft. Men allerede fra 1. september i år begynder overgangsordningen. Her er, hvad du skal være opmærksom på:

Frem til den 31. august 2019 vil alt være, som det plejer:

Den ferie, du har optjent i 2018, kan afholdes fra 1. maj 2019 til og med 30. april 2020.

Den ferie, du optjener fra 1. januar til 31. august 2019, skal afholdes fra 1. maj til 30. september 2020 – ferien skal dog senest være påbegyndt 31. august.

Fra 1. september 2019 starter en særlig 12-måneders periode: Herfra og frem til 31. august 2020 indefryses dine optjente feriepenge, indtil du går på pension.

Din arbejdsgiver indbetaler de feriepenge, du har optjent i perioden, til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Fonden forvalter dine penge, indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren har mulighed for at udskyde indbetalingen til fonden, indtil du går på pension.

Fra 1. september 2020 er den nye ferielov fuldt indfaset: Du skal herfra afholde din ferie sideløbende med, at du optjener den. Hver måned optjener du 2, 08 feriedage. Du har stadig mulighed for at gemme noget af din ferie og afholde den på et senere tidspunkt.

→ Dør du, inden du har forladt arbejdsmarkedet, vil de indefrossede feriepenge blive udbetalt til dine efterladte.

→Går din arbejdsgiver konkurs, er dine penge stadig sikret af fonden. Det er fonden, der udbetaler pengene til dig – uanset om arbejdsgiveren har indbetalt til fonden eller ej.

→ Hvis du i overgangsperioden har optjent mindre end 8,3 feriedage til afholdelse i overgangsåret, har du mulighed for at supplere med såkaldte fondsferiedage: Fondsferiedage er de feriedage, som optjenes fra 1. september til 31. december, der som udgangspunkt skal indefryses. Men er du ny på arbejdsmarkedet eller har du haft en løs tilknytningsperiode, kan du vælge at få dem udbetalt, så du har mulig for flere feriedage. Fra 1. januar 2020 til 31. august vil dine feriepenge blive indefrosset på lige fod med andre lønmodtageres.

→ Senest 31. december 2020 skal din arbejdsgiver indberette dine tilgodehavende feriepenge til fonden. Feriepengene svarer til 12,5 procent af lønnen for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020.

Fonden underretter dig om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelser over for din arbejdsgiver, hvis du ikke mener, indberetningen er korrekt. Dette skal ske inden fem år.

Forvirret? Du kan altid kontakte din lokale fagforening, hvis du har spørgsmål til den nye ferielov.

 


Del: