Politik | 01. september 2023

Ny finanslov: Der lægges op til flere penge til erhvervsskolerne

I finanslovsforslaget lægger regeringen op til at styrke erhvervsuddannelserne med 300 millioner kroner.

Regeringen har netop fremlagt deres forslag til finansloven 2024, og pengene sidder en anelse løsere end sidst – blandt andet fordi råderummet er fire milliarder større end forventet.

Hos Malerforbundet er formand Tonny Olsen godt tilfreds med, at regeringen har valgt at prioritere erhvervsskolerne. Der er afsat 300 millioner kroner til at styrke dem.

– Alle ved, at Danmark mangler dygtige faglærte. I mange år har Malerforbundet forsøgt at råbe politikerne op, for der mangler bedre maskiner og ordentligt værktøj. Jeg er glad for, at politikerne nu lever op til deres ansvar og afsætter midler, så erhvervsuddannelserne kan blive mere attraktive, siger Tonny Olsen og fortsætter:

-Sidste år søgte 19 procent af grundskolens afgangselever en erhvervsuddannelse. Det er for langt for de 30 procent, som gerne skal være realiteten i 2030. Det skal være lige så anerkendt at vælge en erhvervsuddannelse som en gymnasial uddannelse. Jeg synes, de prioriterede midler er et skridt i den rigtige retning, siger han.

Udover penge til erhvervsuddannelserne er der blandt andet afsat penge til psykiatri, sundhedsvæsenet og ældreområdet. På uddannelsesområdet glæder det Tonny Olsen, at det ifølge udspillet fremover bliver muligt for arbejdsløse at efteruddannelse på 110 % dagpenge inden for fag, der mangler arbejdskraft.

-Det er rigtig godt, at arbejdsløse voksne kan tage en eftertragtet uddannelse og bedre kan få økonomien til at hænge sammen imens. Det gavner både den enkelte og samfundet, siger Tonny Olsen.

Den endelige finanslov bliver vedtaget senere på året efter forhandlinger med partierne.


Del: