Corona | 15. marts 2020

Ny hjælpepakke: Fyringstruede ansatte får lønkompensation

Ny trepartsaftale skal hjælpe de mange privatansatte med truslen om en fyringseddel hængende over hovedet på grund af coronakrisen. De fyringstruede privatansatte kan med aftalen få dækket 75 procent af månedslønnen af staten. Timelønnede kan få dækket 90 procent. Den sidste del skal virksomhederne betale.

Mange lønmodtagere på det private arbejdsmarked risikerer at miste deres job som følge af den nuværende corona-krise, Danmark befinder sig i lige nu.

Nu er regeringen og arbejdsmarkedet parter via en trepartsaftale blevet enige om hjælpepakke, der skal forhindre masse-fyringer den kommende tid. 

Indhold i aftalen:

  • Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan med ordningen få lønkompensation.
  • Lønkompensationen fra staten er 75 procent af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr., hvis de vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem.
  • For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
  •  Virksomheden kan højest få lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.
  • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Ansøgning og udbetaling:

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

Tryghed til lønmodtagerne

Trepartsaftalen er i al fast indgået mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard udtaler blandt andet i en pressemeddelelse søndag:

” Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes arbejdsmarkedets parter og regeringen på så kort tid at indgå en aftale, der sikrer, at tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, nu kan beholde deres job og løn, indtil forholdene forbedres på arbejdsmarkedet. Aftalen bidrager i høj grad til at holde hånden under det private arbejdsmarked”

 ”Jeg er med på, at denne aftale ikke løser alle de problemer, der er kommet og vil komme i kølvandet på Corona-krisen. Men det er min klare overbevisning, at den vil udgøre et meget væsentligt og positivt bidrag til at skabe tryghed for lønmodtagerne i den her meget svære situation”, lyder det fra Lizette Risgaard.


Del: