Arbejdsmiljø | 23. november 2020

Ny hjemmeside gør det let at opdage farlige stoffer i gamle byggematerialer

Støv, skimmel, fibre og dampe fra gamle byggematerialer kan gøre dig syg! Derfor er det vigtigt, du er opmærksom på, hvornår du er udsat for farlige stoffer. En ny hjemmeside hjælper dig godt på vej!

Når du er med til at renovere gamle bygninger, er der risiko for at du bliver udsat for sundhedsskadeligt støv, fibre og dampe fra gamle byggematerialer. Der kan være tale om asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997) samt bly og andre tungmetaller – og det kan have alvorlige konsekvenser for din sundhed.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor og hvornår du kan være udsat for farlige stoffer. Derfor har Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg lanceret en ny hjemmeside, hvor du på en visuel og overskuelig måde kan finde oplysninger om stofferne og de byggematerialer, de forekommer i, og hvordan du håndterer arbejdet.

Klik ind på https://renover-sikkert.dk og bliv guidet igennem de forskellige risici ved ældre bygninger, få gode råd til forebyggelse og sikkerhed samt nyttig viden om blandt andet asbest, PCB, klorerede paraffiner, mineraluld, bly og andre tungmetaller.

Husk: Det er altid din arbejdsgivers ansvar, at du kan udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Du er altid velkommen til at kontakte din lokale fagforening, hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål om arbejdsmiljø.


Del: