Medlemsfordele | 26. maj 2020

Ny overenskomst mellem Kooperationen og Malerforbundet på plads

Akkordafsavn på 25 kroner til mindstelønnen, regulering af varierende ugentlig arbejdstid og bedre forhold til børnefamilierne er blot nogle af de forbedringer, der nu kommer med i overenskomsten mellem Malerforbundet og Kooperationen.

Efter en ufrivillig pause pga. corona-krisen i forhandlingerne mellem Kooperationen og Malerforbundet er det i dag lykkes parterne at blive enige om ny overenskomst.

Aftalen gælder de næste 3 år for Malerforbundets godt 350 medlemmer i de kooperative malervirksomheder.

Den nye overenskomst indeholder de velkendte overenskomststigninger fra forårets overenskomstforhandlinger, som bl.a. stigning i SH-satsen på 3% i perioden, øremærket forældreorlov, 5,1% på elevlønningerne, 5 ugers ekstra løn under sygdom, osv.

Respektfulde forhandlinger

Hvor arbejdsgiverne i Danske Malermestre og Dansk Byggeri ikke ville levere på noget som helst af de krav Malerforbundet bragte til bordet under forhandlingerne tidligere på året, har forløbet med Kooperationen været et helt anderledes. Forhandlingerne med Kooperationen har forgået med respekt for medlemmernes krav, hvilket har betydet at, der udover de stigninger industriens overenskomst gav, er opnået en særdeles god overenskomst der yderligere indeholder:

  • Et akkordafsavn på 25 kroner til mindstelønnen pr. 1 juli 2020, således at en malersvend mindst skal aflønnes med 155,35 kr. på timeløn, stigende til 160,35 kr. pr. time i overenskomstperioden.
  • Varierende ugentlig arbejdstid bliver reguleret så den ikke kan bruges som værktøj til social dumping. Og en ret til fagretlig behandling hvis ikke virksomheden kommer med oplysning om brug af underentreprenører.
  • Begge forældre for ret til at afholde barns første sygedag, og 1 uges frihed ved hospitalsindlæggelse med barnet.
  • 24. december, 31 december, og hele grundlovsdag bliver overenskomstbestemte fridage.
  • Kooperationens virksomheder bliver omfattet af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, som er en fælles konsulenttjeneste der skal formidle god arbejdsmiljøpraksis, og viden om udvikling af godt arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsmiljø problemer i virksomhederne.
  • Hvis ikke man får brugt sine 2 ugers efteruddannelse kan de overføres til næste år, og der kan i alt opspares 6 ugers ret til efteruddannelse.
  • Et stort skridt på vejen i forhold til øget ligestilling, ved betaling af fuld løn fra 1. januar 2021 under graviditets- , fædre- , og barselsorlov inden for rammerne af barselsfondens refusionsordning.

Og som i alle forhandlinger, må man også give lidt for at kunne få. Så der er åbnet op for at den ugentlige arbejdstid kan omlægges til kort fredag. Nyindmeldte virksomheder har muligheden for at få optrapningsordning på pensionsbidraget, hvis ikke de har en pensionsordning i forvejen. Ligesom den mulighed for optrapning af SH stigningen på de 3% i perioden. Og så bliver der mulighed for at varsle overgang fra 14 dages løn til månedsløn.

Tilfreds formand

– Vi har med dette resultat opnået en overenskomst, vi er meget tilfredse med på medlemmernes vegne, og som bærer præg af, at netop medlemmernes ønsker og prioriteringer er blevet tilgodeset langt hen ad vejen i forhandlingerne, lyder det fra Malerforbundet formand Martin B. Hansen.

SE PROTOKOLLATERNE HER 


Del: