Arbejdsmiljø | 31. marts 2023

Ny politisk aftale skal styrke arbejdsmiljøet

Det er et godt og vigtigt skridt mod et bedre arbejdsmiljø, lyder det fra forbundsformand Tonny Olsen.

Torsdag præsenterede et bredt flertal på Christiansborg en ny politisk aftale, der skal styrke arbejdsmiljøet. Frem mod 2026 vil der blive afsat 1,3 milliarder kroner til indsatsen mod farligt og nedslidende arbejdsmiljø samt social dumping.

“Vi har i mange år råbt op om, at der skal gøre noget politisk for at rette op på arbejdsmiljøet. Medlemmerne af Malerforbundet er en af de grupper, der er hårdt ramt af nedslidende arbejde og social dumping. Derfor glæder det mig, at der nu endelig sker noget på den front,” siger Tonny Olsen, der er forbundsformand i Malerforbundet.

Tonny Olsen

Med den nye aftale er der sikret midler til Arbejdstilsynets arbejdsmiljøindsats og til indsatsen mod social dumping over de næste fire år:

Der afsættes 452 mio. kroner til arbejdsmiljøindsatsen. Indsatsen bygger videre på de spor, der blev lagt med arbejdsmiljøaftalen i 2019, hvilket betyder, at det styrkede tilsyn fastholdes og videreudvikles.

Der afsættes 673 mio. kroner til at bekæmpe social dumping. Pengene skal bl.a. bruges til at fortsætte den fælles myndighedsindsats, som Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet med stor succes har stået bag siden 2012. Desuden skal Arbejdstilsynets indsats mod social dumping videreudvikles og videreføres.

Der afsættes der 145 mio. kroner til prioriterede områder. Det drejer sig blandt andet om arbejdsulykker, farlig kemi, psykisk arbejdsmiljø, autorisationsordning på asbestområdet samt indsats mod social dumping, arbejdslivskriminalitet og illegal arbejdskraft.

Læs hele aftaleteksten her


Del: