Arbejdsmiljø | 26. juni 2019

Ny regering: Flere praktikpladser, bedre arbejdsmiljø og styrket indsats mod social dumping


I den nye aftale, der er indgået mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten som grundlag for den nye S-regering er der flere punkter, hvor Malerforbundets mærkesager bliver hørt.

Den 18-siders lange ’politisk forståelsesaftale’ indeholder blandt andet planer om at:

Satse på uddannelse. Blandt andet ved at sikre et tilstrækkeligt antal praktikpladser, som skal bidrage til, at de op imod 50.000 unge, der i dag står uden uddannelse eller job, kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. 

Sikre udenlandsk arbejdskraft på danske vilkår. Det skal sikres, at virksomheder, der har behov for det, kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Forudsætningen herfor skal blandt andet være, at arbejdsgiverne lever op til danske løn- og ansættelsesvilkår og samfundsmæssige pligter f.eks. i form af at tage ansvar for uddannelse af lærlinge og elever. 

Forbedre arbejdsmiljøet. En ny regering vil for at forbedre arbejdsmiljøet afsætte flere permanente midler til Arbejdstilsynet og forhøje erstatningssummerne ved arbejdsskader. 

Bekæmpe social dumping. Der skal sættes bredt ind i indsatsen mod social dumping. Det skal blandt andet ske ved at fastholde en stærk fælles myndighedsindsats, gennemføre flere kontroller og skærpe straffen for brugen af illegal arbejdskraft. 

Bekæmpe den stigende ulighed. En ny regering vil tage et opgør med både fattigdom og grådighed, så der igen kan skabes tillid og tryghed i Danmark.

Læs hele aftalen her


Del: