Politik | 22. januar 2020

Ny seniorpension for nedslidte – Sådan søger du

Du kan nu søge om seniorpension – Læs hvordan her

Fra 1. januar 2020 har det været muligt at søge om seniorpension. Den nye seniorpension for nedslidte erstatter den tidligere ordning om seniorførtidspension. Men hvem kan søge – og hvordan? Få svar på dine spørgsmål lige her:

Hvilke krav skal jeg opfylde for at søge?

  • Du skal have seks år eller mindre tilbage til folkepensionsalderen.
  • Du skal have været 20-25 år på arbejdsmarkedet – med en ugentlig arbejdstid på mindst 27 timer.
  • Du skal være så nedslidt, at du højst kan klare 15 timers arbejde om ugen.

Hvordan søger jeg?

  • Du kan søge om seniorpension fra seks måneder før, du opfylder alderskriteriet.
  • Du søger selv om seniorpension hos kommunen, og det kommunen afgør, om du har ret til seniorpension. 
  • Kontakt din kommune eller gå ind på borger.dk for mere info om.

Hvordan vurderes min arbejdsevne?

  • Arbejdsevnen skal kun vurderes ud fra det seneste job – uanset branche – du har haft.
  • Det skal altså ikke vurderes, om du kan tage “et eller andet job” over 15 timer. Der skal heller ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne.

Hvor meget kan jeg få?

Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger blandt andet af, om du er enlig eller gift/samlevende. 

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Månedligt beløb for seniorpension før skat (ifølge borger.dk):

  • hvis du er enlig: 19.092 kr. (2020)
  • hvis du er gift/samlevende 16.229 kr. (2020) 

Del: