Arbejdsmiljø | 09. juli 2021

Ny undersøgelse: Over halvdelen af lærlinge udsat for krænkelser

Mobning, sexchikane og sladder: Mange lærlinge mistrives på lærepladsen og overvejer at droppe uddannelsen. Malerforbundet råber vagt i gevær og inviterer arbejdsgivere og ungdommen til dialog om psykisk arbejdsmiljø og fremtidens arbejdskraft.

60 procent af lærlingene har været udsat for en eller anden form for krænkende adfærd. Det viser den helt nye rapport ’Psykisk arbejdsmiljø og trivsel hos lærlinge i fagene skiltetekniker, bygningsmaler og autolakerer.’

Rapporten, der er lavet af Arbejdsmiljøhuset, kortlægger arbejdsmiljøet hos lærlinge, der er medlemmer af Malerforbundet. I alt har 160 lærlinge deltaget i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse, som rapporten tager udgangspunkt i.

”Du skal bare ned på alle fire”

Her fremgår det, at 60 procent af lærlingene oplever krænkende adfærd i forbindelse med deres arbejde. Det kan handle om uønsket seksuel opmærksom, som 14 procent af de adspurgte har oplevet, eller ubehagelige drillerier, som 23 procent har oplevet.

”Jeg er blevet taget på, klasket i røven og fået at vide, at jeg er for smuk til at være maler og burde arbejde i en tøjbutik i stedet,” lyder en af kommentarerne fra en anonym lærling i undersøgelsen.

En anden skriver: ”Har oplevet kommentarer fra mester og min ene kollega som ’du skal bare ned på alle fire’, ’gør det ordentligt ellers kommer du over fars knæ’ og ’det er utroligt, du ikke maler med patterne, når de er så store’”.

Mestrene er ikke klædt godt nok på

Hele 45 procent angiver, at de har været udsat for sladder eller bagtalelse i deres virksomhed.

Det er ikke kun kollegaer, der står bag mobning eller chikane. Ifølge undersøgelsen er det i nogle tilfælde også håndværkere fra andre virksomheder eller mestrene, der står bag krænkelserne.

I Malerforbundet ser næstformand og lærlingeansvarlig, Rasmus Juul, med stor alvor på undersøgelsens resultater.

– Det kommer desværre ikke bag på mig, da vi i forbundet kører en del sager, hvor lærlinge ikke bliver behandlet ordentligt på lærepladsen. Ansvaret ligger jo hos arbejdsgiverne, da det er deres pligt at sørge for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Men det tyder på, at mange mestre simpelthen ikke er klædt godt nok på i forhold til at agere ledere og derfor ikke evner at håndtere det ansvar, der følger med i forhold til at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte, herunder også lærlinge. Det skal vi måske hjælpe dem lidt på vej med, lyder det fra Rasmus Juul.

Han vil i tæt samarbejde med forbundets lærlingeorganisation MFD Ungdom nu granske undersøgelsen og lægge en konkret handlingsplan for, hvordan forbundet aktivt kan understøtte arbejdsgiverne i at få styr på det psykiske arbejdsmiljø.

Løbende kontrol

– Vi kører i forvejen hårdt på med sager, hvor lærlinge er udsat for mobning, krænkelser eller andre former for psykiske belastninger. Men jeg synes, det er rigtig træls, at vi igen og igen skal komme efter mestrene, når skaden er sket. Nu skal der arbejdes på at forebygge. Derfor vil jeg tage fat i arbejdsgiverorganisationerne og invitere til dialog sammen med ungdommen. Og så skal der følges op på det her, så vi løbende kan kontrollere, om arbejdsgiverne rent faktisk gør noget aktivt for at forbedre trivsel og arbejdsmiljø, siger Rasmus Juul.

15 procent af lærlingene har overvejet at afbryde deres uddannelse på grund af det psykiske arbejdsmiljø i deres praktikvirksomhed, konkluderer undersøgelsen. Rasmus Juul ser også en klar sammenhæng mellem dårligt psykisk arbejdsmiljø og afbrudte lærekontrakter.

– De fleste sager, der bliver kørt om psykisk arbejdsmiljø, handler om lærlinge og i størstedelen af sagerne bliver uddannelsesaftalerne opsagt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Vi kan derudover se på uddannelsesstatiskkerne, at cirka halvdelen af de elever, der optages på enten bygningsmaler- og autolakereruddannelsen, afbryder deres uddannelsesforløb. Det er jo helt vildt! Og samtidig står arbejdsgiverne og råber op om manglende arbejdskraft. Det hænger slet ikke sammen, og jeg håber, arbejdsgiverne nu vil tage deres ansvar på sig, siger Rasmus Juul.

Lærlingeorganisation: Godt med fokus på problemet

Hos Malerforbundets lærlingeorganisation, MFD Ungdom, er konstituerede formand Amalie Segall rystet over, at 60 procent har været udsat for krænkende adfærd på lærepladsen.

– Det er under al kritik, at procentdelen er så høj. Det burde jo slet ikke være muligt og jeg håber, at der fra arbejdsgiversiden nu bliver gjort noget for at sætte en stopper for det dårlige arbejdsmiljø, siger Amalie Segall.

Hun mener, at det er godt og vigtigt, at der nu bliver sat fokus på problemet.

– I mange år har krænkelser og dårligt psykisk arbejdsmiljø været tabubelagt, og det har været vanskeligt for både lærlinge og svende at sige fra over for de her problemer. Og hvis de har gjort det, er de tit og ofte blevet mødt med denne her ’kan du ikke klare tonen på arbejdspladsen, så skal du nok ikke være håndværker.’ Det er jo helt vanvittigt, at der i dag findes mestre, der stadig kan finde på at sige den slags, fortæller Amalie Segall.

Ofte må lærlinge indordne sig efter en gammel kultur med en grov jargon og en mester, der ikke er lydhør over for, at der bliver sagt fra. Men nye tider er på vej, mener Amalie Segall:

– Vi hverken kan eller vil finde os i det længere. Det handler om personlige grænser. Og hvis du føler, at din grænse er overskrevet, så er den overskredet. Mester har pligt til at forebygge at det overhovedet finder sted, og så skal det fremover være trygt for alle at kunne tale om det her, og sige fra, lyder det fra Amalie Segall.

Hun ser frem til sammen med MFD Ungdom at arbejde videre med en handleplan.

– Vi vil hjælpe lærlingene og klæde dem på til at turde sige fra og så vil vi rigtig gerne have en dialog med arbejdsgiverorganisationerne. De skal se os i øjnene, lytte til os og fortælle, hvad de har tænkt sig at gøre ved problemet, siger Amalie Segall.

 

Krænkende adfærd

Når en eller flere personer groft  eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende. Krænkende adfærd dækker over mobning og seksuel chikane. Det er offerets oplevelse af handlingen, der er afgørende for, om der er tale om krænkende adfærd.

Kilde: Arbejdsmiljøhuset

 

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen ’Psykisk arbejdsmiljø og trivsel hos lærlinge i fagene skiltetekniker, bygningsmaler og autolakerer’ er lavet for Malerforbundet af Arbejdsmiljøhuset i maj 2021. I alt har 160 lærlinge, fordelt på fagene bygningsmaler, autolakerer og skiltetekniker, deltaget i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse.

Er du udsat for krænkelser eller mistrives du? Du kan altid kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning!


Del: