Politik | 03. marts 2022

Nye regler: Bedre barselsmuligheder for fædre  

Folketinget har i dag vedtaget en ny orlovsmodel, som skal skabe mere ligestilling mellem forældrene.

Til august bliver orlovsreglerne ændret. Alle, som får børn fra og med den 2. august 2022, bliver omfattet af de nye regler. For forældre, som får børn før den 2. august 2022, gælder de hidtidige regler.

Med den nye orlovsmodel får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. To af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcist som begge forældre skal i dag.

For lønmodtagere bliver yderligere ni af de 24 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder. Selvstændige, studerende og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærket orlov.

Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre og for soloforældre bliver det muligt at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Fædre får tættere tilknytning til børnene

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremhæver i en pressemeddelelse, at det er positivt for både børn og forældre at orloven bliver fordelt mere ligeligt mellem forældrene.

– Mænd vil blive tættere knyttet til barnet, og får bedre mulighed for at opleve barnets første par år i den store nye verden. Kvinder kommer til at se en større ligestilling på arbejdsmarkedet. Og vigtigst af alt, så får børnene en større mulighed for at få en tæt tilknytning til både mor og far tidligt i deres liv, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. Bemærk: De ni øremærkede uger gælder kun for lønmodtagere


Del:

Relaterede artikler