PensionDanmark | 27. december 2022

Nye regler giver flere penge til fremtidens pensionister

Fremtidens pensionister kan få 1.600 kroner mere om måneden at leve for, hvis de benytter den såkaldte aldersopsparing, som forbedres fra nytår. I PensionDanmark søger man for, at medlemmerne automatisk indbetaler til aldersopsparingen.

Når det nye år er ringet ind, bliver det endnu mere attraktivt at spare op til pension via aldersopsparing. Aldersopsparingen er en af de tre måder, som medlemmerne sparer op til pension på via arbejdsmarkedspensionen.

Folketinget har vedtaget nye regler for, hvor meget der må indbetales på opsparingen, som træder i kraft 1. januar 2023. Det betyder, at de yngste medlemmer kan se frem til en forbedring af den disponible indkomst som pensionister på knap 1.600 kroner om måneden sammenlignet med situationen uden aldersopsparing.

I PensionDanmark er fuld indbetaling til aldersopsparing en del af standardopsætningen, så medlemmer, der har pensionsopsparing her, skal ikke selv gøre noget aktivt.

”Det er en betragtelig forskel, som aldersopsparingen kan gøre for fremtidens pensionister, uden at de skal ændre på deres pensionsindbetalinger. Økonomisk tryghed og frihed er en vigtig del af fundamentet under den gode pensionisttilværelse og med de nye ændringer har aldersopsparingen fået en form, hvor den er til mest mulig gavn til flest mulige,” siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

Med de nye regler hæves loftet for, hvad man årligt må indbetale på en aldersopsparing fra 5.500 til 8.800 kroner. Samtidig udvides perioden med forhøjet loft, som i 2023 lyder på 56.900 kroner, fra fem til syv år.

Fakta om aldersopsparing:
Aldersopsparing er en af tre opsparingstyper i din arbejdsmarkedspension i PensionDanmark. De tre former for opsparing er:

  • en aldersopsparing, som er en pose penge, du typisk får udbetalt på én gang, når du går på pension.
  • en ratepension, som typisk bliver udbetalt i 10-20 år.
  • en livrente, som er livsvarige pensionsudbetalinger, som skal sikre en løbende indkomst, uanset hvor længe man lever.

Modsat ratepension og livsvarig pension, så er aldersopsparing ikke fradragsberettiget. Det betyder, at man betaler skat af indbetalingerne, inden de indsættes på pensionsopsparingen. PensionDanmark indbetaler automatisk skatten for medlemmerne. Til gengæld bliver man ikke modregnet i de offentlige pensionsydelser som eksempelvis pensionstillægget, når pengene udbetales.

Hvis du logger ind på PensionDanmarks hjemmeside, pension.dk, kan du se, hvor meget du indbetaler til de forskellige opsparinger, og du kan se, hvad du kan forvente af udbetalinger, når du går på pension.


Del: