Arbejdsmiljø | 27. januar 2021

Nyt afstandskrav i coronavejledning

Du skal for så vidt muligt holdes to meters afstand til kollegaer og kunder, lyder det i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet.

BFA Bygge og Anlæg har opdateret vejledningerne for forebyggelse af coronasmitte på bygge- og anlægspladser samt i private hjem.

Nu anbefales det, at man arbejder med to meters afstand til hinanden. Vejledningerne er udarbejdet efter Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger til Arbejdstilsynet. Malerforbundet har som altid været med til udarbejdelsen af vejledningerne. 

Du kan hente vejledningerne – der findes på seks forskellige sprog – her

Anbefalinger for samkørsel

Der er desuden lavet en præcisering af afsnittet om samkørsel i vejledningen ”Forebyg smitte fra coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem”. Det fremgår nu:

  • At samkørsel skal begrænses.
  • At hvis samkørsel er nødvendig anbefales det at ske med så få forskellige personer som muligt (fx et fast sjak).
  • At hvor det kan lade sig gøre, kan fører og passager sætte sig forskudt for hinanden på henholdsvis for- og bagsæde.
  • At det anbefales, at luften i kabinen løbende udskiftes under transporten via ventilation og hyppig udluftning.
  • At når det ikke er muligt at holde den fornødne afstand, så skal smittespredning forebygges. Det kan ske ved hjælp af fysiske barrierer i form af skærme af plastik eller glas, ansigtsdækkende visirer eller brug af mundbind.
  • Sundhedsmyndighederne fraråder, at man bruger bilen som pauserum for flere personer – fx til frokost – for at undgå smitte fra Corona-virus
 

Husk: Det er mesters ansvar, at dit arbejde er tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Er der problemer eller har du spørgsmål, er du velkommen til at hive fat i din fagforening.


Del: