Arbejdsliv | 23. maj 2023

Svært ved at læse og skrive? Få hjælp her

En ny hjemmeside – Læsogskrivbedre.dk – skal være med til at sikre, at flere ordblinde kommer i gang med efteruddannelse. Der er et stort potentiale for, at flere læse- og skrivesvage fastholdes på arbejdsmarkedet og afhjælper manglen på faglærte. 

460.000 voksne mellem 16-65 år har mindre gode læsefærdigheder, og cirka 250.000 lønmodtagere er ordblinde. For mange af dem er tanken om efteruddannelse derfor meget fjern, og det svækker deres muligheder for at vedligeholde og udbygge kompetencer og dermed styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Men via hjemmesiden læsogskrivbedre.dk skal flere ordblinde og læse- og skrivesvage opspores og tilbydes den efteruddannelse, der kan åbne døren til nye kompetencer.

Hjemmesiden er udviklet af PensionDanmark, der har fået tilskud fra en pulje i regi af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. AOF Danmark og VUC Erhverv, som udbyder ordblinde- og FVU-undervisning, er partnere på det nye værktøj.

Via et simpelt digitalt opsporingsværktøj på læsogskrivbedre.dk får både medarbejderen og arbejdsgiveren afklaret, om medarbejderen kunne have glæde af at få undersøgt sine læse- og skrivefærdigheder nærmere. Viser det sig, at medarbejderen er i målgruppen, kan virksomheden tilbyde medarbejderen en samtale med en uddannelsesvejleder på det lokale AOF eller VUC og et efterfølgende ordblinde- eller FVU-forløb afhængig af medarbejderens behov. Herefter tilmelder virksomheden medarbejderen via voksenuddannelse.dk. Læs mere på hjemmesiden www.læsogskrivbedre.dk.

Del: