Bygningsmaler | 20. marts 2023

ok-AFTALE co industri og dansk industri

overblik

Malerforbundet anbefaler at stemme JA til denne aftale


Hovedelementer i den nye 2-årige aftale mellem CO Industri og Dansk Industri 

  • Fritvalgskontoen stiger med to procent fra 7 til 9 procent i 2024. Det svarer til mere end en månedsløn.
  • Fra i år skal arbejdsgiverne betale to procent mere og lønmodtagerne to procent mindre ind til pension. Medarbejderne opsparer det samme – men det gør altså, at de får to procent mere ud sammen med lønnen.
  • Mindstelønnen stiger med 9 kroner i timen.
  • Tillidsrepræsentanterne får stærkere værktøjer end i dag, så de får bedre muligheder for at hente gode resultater hjem ved de lokale lønforhandlinger.
  • Aftalen giver også tillidsrepræsentanternes bedre muligheder og flere rettigheder for at organisere – og styrker dermed den danske model.
  • Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger – fordelt på to uger til deling og to uger til den anden forælder.
  • Der bliver fremover ret til at udpege en uddannelsesrepræsentant på arbejdspladsen, der skal bistå tillidsrepræsentantens arbejde med uddannelse.
  • Fremover får medarbejderen fuld løn under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Tidligere var tilskuddet på 85 procent.
  • Timelønnen til lærlinge bliver forhøjet med 8 kroner i perioden, og andre satser stiger.

Relaterede artikler