Bygningsmaler | 21. marts 2023

OK-aftale med DI Malersektionen

Malerforbundets hovedbestyrelse anbefaler at stemme JA til denne aftale


Hovedelementer i den nye 2-årige aftale med DI Malersektionen (DIO III)

 • Prislisten stiger med 10,4% i perioden.
 • Mindsteløn- og satser stiger med 9 kroner i overenskomstperioden.
 • Satser for graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov ensrettes og fastsættes til 182,50 kroner i timen. Det er en stigning på maksimumssatserne for graviditets- fædre- og barselsorlov fra 143,75 kroner til 182,50 kroner i timen. Det gælder for forældre til børn, der er født fra 1. januar 2024.
 • Ancienniteten på alle orlovsområder fastsættes til 6 måneder pr. 1. juli 2023.
 • Gravide får mulighed for 6 ugers uddannelse med løn før graviditetsorloven, også selvom de ikke har optjent ugerne endnu.
 • Den særlige lønopsparing (SH) stiger med 1,8% pr. 1. marts 2024.
 • Arbejdsgiver indbetaler 2 % mere til pensionen. Medarbejderes betaler 2 % mindre.
 • Som et værn mod social dumping indføres et såkaldt boligtillæg til udenlandske kollegaer, der ikke er fast bosiddende i Danmark på 25 kroner pr. 1. januar 2024.
 • Voksenlærlinge får løn svarende til mindste akkordudbetaling tillagt de alm. stigninger på mindstesatserne i overenskomstperioden.
 • Lærlinge starter fremadrettet på løntrin 2 med den dertil højere sats.
 • Ikke afholdt feriefridage udbetales fremadrettet til lærlinge.
 • Fra 1. marts 2024 får lærlinge 2 % i særlig lønopsparing.
 • Lærlinge får en stigning i lønnen på 8% i perioden.

OBS: Reguleringer for kørselsgodtgørelse:

 • For lærlinge reduceres satsen for siddepenge fra 100 til 70 %
 • For svende og lærlinge udvides zonegrænsen for siddepenge fra 12 til 20 km (forbrugt tid i firmabil uden for arbejdstiden).

Relaterede artikler


Bygningsmaler
Bygningsmalere

OK-aftale med Danske Malermestre

OVERBLIK En ny overenskomstaftale er forhandlet på plads med Danske Malermestre. Den indeholder en række stigninger og forbedringer på blandt andet prisliste, mindstesatser og lærlingelønnen. Malerforbundets hovedbestyrelse anbefaler et JA til den nye overenskomst. HOVEDELEMENTER Prislisten stiger Der er aftalt en stigning på prislisten på 4 % pr. 1. maj 2023 og en yderligere stigning …