OK2020 | 04. oktober 2019

OK20: Dine arbejdsvilkår skal til forhandling

Din løn, overarbejdsbetaling og retten til ferie og fridage – Det er alt sammen noget, vi forhandler med arbejdsgiverne om. Og til januar går de nye overenskomstforhandlinger i gang. 

Snart går overenskomstforhandlingerne 2020 (OK20) i gang. Men hvad er en overenskomst egentlig? Hvem skal forhandle – og om hvad? Få svarene her:   

Aftaler om din løn, arbejdstid og ferie – og meget andet – fremgår i en samlet kollektiv aftale, som vi kalder overenskomsten. Det er fagforeningerne og arbejdsgiver-organisationerne, der indgår denne samlede aftale om løn- og arbejdsvilkår.

Overenskomster forhandles typisk hver tredje år. Og i foråret 2020 skal vi til at forhandle overenskomster for dig, der er ansat i den private sektor.

Du kan finde din overenskomst her

Vi kæmper for din sag

Malerforbundet hjælper dig løbende og kører faglige sager, hvis din mester ikke overholder aftalerne i overenskomsten. Og vi er med ved forhandlingsbordet, når aftalerne skal genforhandles.

I overenskomstforhandlingerne med arbejdsgiverne skal vi forsøge at nå frem til en indbyrdes aftale. Det er ofte vanskeligt, da vi har forskellige krav og interesser.

Vi taler medlemmerne af Malerforbundets sag. Allerede i foråret gik vi i gang med at indsamle ønsker fra medlemmerne til overenskomsten. Til vores Topmøde i september var tillidsfolk fra hele landet med til at prioritere disse ønsker. Det blev til denne liste:

Overordnede emner, som skal prioriteres i forhandlingerne med arbejdsgiverne

  • Løn
  • Pension
  • Social dumping
  • Arbejdsmiljø
  • Akkord /prisliste

Selve forhandlingerne

Malerforbundets forhandlingsudvalg vil tage medlemmernes ønsker med, når der senere på efteråret forbereder konkrete krav til overenskomstforhandlingerne.

Til januar 2020 går forhandlingerne for alvor i gang. I januar og februar vil parternes forhandlere forsøge at blive enige om en aftale. Bliver de enige, vil forslag om overenskomstforlig blive sendt til uraftemning hos medlemmerne.

Bliver parterne ikke enige på egen hånd vil forhandlinger blive rykket til Forligsinstitutionen. Her vil en Forligsmand sidde for bordenden og forsøge at få parterne til at indgå et forlig.

De nuværende overenskomster udløber til marts 2020.

Inden slutningen af april 2020 skal der være indgået en ny overenskomstaftale. Er det ikke sket, vil der i stedet komme en konflikt. Det kan være i form af en strejke eller en lockout, men i reglen vil der være tale om en kombination.

 


Del: