OK2020 | 09. februar 2020

OK20: Gennembrudsforlig på plads

I dag blev der indgået aftale om overenskomst på industriens område mellem CO-Industri og Dansk Industri. Det betyder, at medlemmer, der er ansat i industrien, får ny overenskomst – Hvis den bliver godkendt af medlemmerne. Derudover er den overordnede økonomiske ramme sat for Malerforbundets videre forhandlinger.  

Aftalen gælder for 230.000 ansatte i industrien, heraf godt 100 medlemmer af Malerbundet. De får blandt andet ret til fædre-barsel med løn i yderligere tre uger, ret til løn under sygdom i op til fem uger ekstra, en stigning på mindstelønnen på 2, 5 kroner om året og frivalgsordningen stiger med 3 procent.

Forbundsformand Martin B. Hansen, der har siddet med i CO-industris forhandlingsudvalg, er tilfreds med forliget:

– Det er en fin aftale for vores medlemmer i industrien. Rent økonomisk er den langt bedre end tidligere, og indeholder en masse gode ting i forhold til de bløde værdier bla. barsel med løn til mænd, udvidelse af antal uger med løn under sygdom og ret til barns anden sygdom, siger Martin B. Hansen. 

Sætter rammerne for Malerforbundets forhandlinger

Industriens aftale er et såkaldt gennembrudsforlig for hele OK20 og den sætter rammerne for de videre overenskomstforhandlinger mellem Malerforbundet og Danske Malermestre, Dansk Byggeri og ABAF.

Martin B. Hansen mener, at der er nogle gode takter og muligheder i industriens overenskomst, som Malerforbundets forhandlingsudvalg kan bruge i de videre forhandlinger:

– Vigtigst af alt, er der økonomi i rammen til ,at vi kan arbejde videre med tiltag mod social dumping i form af for eksempel akkordafsavn, siger Martin B. Hansen.

Medlemmer, der er ansat i industrien, får information og afstemningsmateriale tilsendt i løbet af/eller sidst i marts måned, når forbundets øvrige forlig er på plads.

Hovedelementer i Industriens overenskomst

Parterne er  blevet enige om en treårig aftale. Af konkrete forbedringer kan nævnes:

  • Fritvalgskontoen øges fra fire pct. til syv pct., og udvides også med øget frihed til børnefamilier, der nu både kan bruge kontoen til fravær ved barn til lægen og til at holde barns anden sygedag
  • Forældreorloven tilføjes med tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, således at der i alt er 16 ugers forældreorlov
  • Løn under sygdom forøges fra de nuværende ni uger til 14 uger
  • Forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår herunder forbedrede uddannelsesmuligheder
  • Pension til lærlinge fra den dag de fylder 18 i stedet for den dag, de fylder 20 år
  • Permanentliggørelse af aftalt uddannelse og øgede muligheder for uddannelse i opsigelsesperioden
  • Grønt ansvar: Vedvarende, systematisk og stærk samarbejde mellem ledelse og ansatte til fremme af den grønne omstilling
  • Forøgelse af mindsteløn med 7,50 kr. (2,5 kr. om året) 
  • Forøgelse af satser på lærlingeløn og overarbejdssatser mv.
  • Præcisering af, at tillidsrepræsentanter har samme rettigheder som før GDPR

Om CO-Industri

CO-Industri er en sammenslutning af fagforbund, der forhandler på vegne af de ni forbund: Malerforbundet, 3F, Metal, HK/Privat, Teknisk Landsforbund, Dansk El-Forbund, Blik og Rør, Serviceforbundet og Dansk Jernbaneforbund. På den anden side af bordet sidder Dansk Industri (DI), som er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening, DA.

Industriens overenskomst fastsætter som oftest de overordnede rammer for Malerforbundet og de øvrige forbunds videre forhandlinger med arbejdsgiverne. Det gælder både det overordnet økonomiske spillerum og dele af indholdet af de nye overenskomster.

Formand og topforhandler for CO-Industri er Claus Jensen, der også er formand for Dansk Metal. Han er tilfreds med resultatet, som han mener, kommer mange medlemmer til gode: 

– Vi gik ind til forhandlingerne med det mål, at alle medlemmer i industrien skulle få markante forbedringer af deres løn- og arbejdsvilkår. Det har vi i den grad fået. Vi har sikret mere til alle, uanset om du er i starten af dit arbejdsliv, i midten af det, eller pensionen begynder at nærme sig. Det har været hårde forhandlinger, men jeg er tilfreds med slutresultatet på vores medlemmers vegne, siger Claus Jensen til pressen. 

Fakta om industriens overenskomster:

Industriens overenskomster består af Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte samt Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Den dækker over ca. 230.000 lønmodtagere. Lønnen er – bortset fra en fastsat mindsteløn – ikke en del af de centrale overenskomstforhandlinger i industrien, men fastsættes via årlige lokale lønforhandlinger på de enkelte virksomheder.


Del: