OK2020 | 21. marts 2020

OK20: Hvad betyder sammenkædningsreglen?

Sammenkædningsreglen betyder i korte træk, at i stedet for de enkelte forbund stemmer om overenskomstresultatet hver for sig, så kædes afstemningen sammen på hovedorganisationsniveau. Altså er det flertallet af medlemmerne i samtlige FH-forbund, der afgør, om overenskomstaftalerne bliver overholdt.

Reglerne betyder at:

  • Et mæglingsforslag kan nedstemmes med almindeligt flertal, hvis mere end 40 pct. af de stemmeberettigede deltager i afstemningen.
  • Hvis stemmeprocenten er lavere, skal nejflertallet samtidig udgøre mindst 25 pct. af de stemmeberettigede, før forslaget falder.
  • Ved at sammenkæde flere overenskomstområder, således at det er den samlede stemmemajoritet, der accepterer eller forkaster mæglingsforslaget, bliver det vanskeligt for enkeltstående utilfredse grupper at stemme aftaleresultatet ned.

Ræsonnementet for sammenkædningsreglerne er, at et nej-mindretal ikke skal kunne presse et ja-flertal ud i konflikt.


Del: