Autolakerer | 10. marts 2020

OK20: Ny overenskomst for autolakerere er på plads

En ny overenskomstaftale for autolakererne forhandlet på plads mellem Malerforbundet og ABAF (Autobranchens Arbejdsgiverforening).

Den tre-årige aftale indeholder blandt andet en forhøjelse af SH-/frivalgskontoen på tre procent hen over de næste tre år, udvidelse af forældreorloven samt stigning i mindstelønnen på 2,50 kroner per år. Og så er der mulighed for at holde fridag fredag efter Kr. Himmelfartsdag efter aftale med arbejdsgiver med betaling via SH-/fritvalgskontoen.

– Vi er godt tilfredse med aftalen, der indeholder forbedringer for autolakererne, siger hovedkasserer i Malerforbundet René Jensen, der har siddet med ved forhandlingsbordet.

Medlemmerne bestemmer

Når samtlige overenskomstaftaler på det private marked er på plads, skal medlemmerne stemme ja eller nej til aftalerne på deres områder. Den samlede aftale for autolakererne og tilhørende protokollater vil blive sendt ud til medlemmerne inden afstemningen.  

Hovedelementer i aftalen:

  • Mere forældreorlov: Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. De ekstra tre uger ydes til den enten den ene eller anden forælder.
  • SH-kontoen/frivalgskontoen stiger med tre procent hen over de næste tre år. 
  • Elevernes fritvalgskonto hæves fra de nuværende to procent til fem procent hen over de næste tre år.
  • Løn under sygdom bliver forlænget med fem uger til i alt 10 uger.
  • Det vil være muligt at tage efteruddannelse efter opsigelse.
  • Arbejdsmiljørepræsentanter får styrket deres vilkår med bedre uddannelsesmuligheder og it-faciliteter.
  • Barns anden sygedag samt fri til lægebesøg i forbindelse med børns sygdom.
  • Det bliver muligt at opgøre SH- /fritvalgskontoen to gange årligt – Juni og december.
  • Løn og tillæg stiger:

Årlige stigninger 

1. marts

2020

1. marts

2021

1. marts

2022

Garantiløn (mindsteløn)

151,00

153,50

156,00

Søgnehelligdagsbetaling (SH)

10,50%

11,50 %

12,50 %

Voksenelev, lønsats

129,00

131,50

134,00

Elevløn, årlig stigning

1,7 %

1,7%

1,7%

Sygelønsats

147,45

149,95

152,45

Forhøjelse af tillæg ved holddriftsarbejde

1,3 %

1,3 %

1,3 %

Mindstebetaling, servicearbejder

129,00

131,50

134,00


Del: