Overenskomst | 18. marts 2021

OK21: Afstemningen er gået i gang

Overenskomstaftalerne på det offentlige område er forhandlet på plads. Nu er det op til medlemmerne at stemme ja eller nej til aftalerne.

Ansatte i kommuner, regioner og i staten skal have ny overenskomst. I årets første måneder er der blevet forhandlet aftaler hjem på de tre områder. Nu er det op til medlemmer, der ansat i det offentlige, at stemme om de nye tre-årige aftaler.

Urafstemningen er netop gået i gang og løber frem til midten af april. Og Malerforbundets medlemmer, ansat i det offentlige, kan alle se frem til et besøg fra deres fagforening. Det er nemlig besluttet, at en repræsentant fra den lokale fagforening kører ud og præsenterer den nye aftale for medlemmerne.

– Denne gang har vi valgt at køre personligt ud til medlemmerne i det offentlige og få en snak om den nye aftale og besvare eventuelle spørgsmål. Vi har en stemmeboks med, så medlemmerne kan afgive deres stemme anonymt, fortæller forbundssekretær Kim Lasse Petersen, der er Malerforbundets repræsentant i de offentlige overenskomstforhandlinger.

Læs mere om, hvad der er forhandlet hjem på de tre områder herunder:

Kommune

Aftalen på det kommunale område indeholder blandt andet:

​LØNSTIGNING

• Over de næste tre år vil der komme generelle lønstigninger på i alt 5,02 pct. Hertil kommer en evt. regulering (se herunder).

• Der tages udgangspunkt i den faste samlede løn pr. 1. april 2021, når første lønstigning gives.

• Det generelle forlig indeholder nedenstående som betyder, at der forventes en reallønsfremgang:
5,02 pct. generelle lønstigninger,
0,27 pct. reguleringsordning,
0,50 pct. organisationsmidler,
0,15 pct. til resten, herunder tidligere pensionskarens, sorgorlov, m.m.

• Prisudviklingen forventes at udgøre 3,95 pct. i overenskomstperioden.

REGULERINGSORDNING

• Reguleringsordningen sørger for, at der er balance mellem udviklingen i private og offentlige lønninger: Hvis lønudviklingen i det offentlige er højere eller lavere end i det private, så bliver den reguleret henholdsvis op eller ned med 80 procent af lønforskellen.

PENSIONSKARENS NEDSÆTTES

• Pensionskarens nedsættes til fem måneder for alle overenskomster. Det betyder, at man nu skal have været ansat i fem måneder for at få pension. 

SENIORINDSATS

• Der sker en fornyet og styrket seniorindsats, hvor man kigger på, hvordan alle seniorer på den bedst mulige måde kan have et godt og langt seniorarbejdsliv. Det sker gennem et partnerskab mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

• Det bliver også styrket af en ret til øget inddragelse af TR samt Hovedudvalget.

ELEVER

• Månedslønnen for EGU-elever forhøjes pr. 1. april.

• Derudover er det besluttet, at det vil blive drøftet, om der kan blive pension til elever, hvis den kan refunderes gennem AUB.

SORGORLOV

• Forældres ret til sorgorlov udvides med fuld løn til 26 uger mod de tidligere 14 uger. Det gælder indtil barnets fyldte 18 år.

Stat

Aftalen for de statsansatte indeholder blandt andet:  

LØNSTIGNING

 • Over de næste tre år vil der komme generelle lønstigninger på i alt 4,42 pct. Hertil kommer en evt. regulering (se herunder). Der tages udgangspunkt i den faste samlede løn pr. 31. marts 2021, når lønstigningen gives. 

REGULERINGSORDNING

 • Reguleringsordningen sørger for, at der er balance mellem private og offentlige lønninger, og her fortsætter 80/80-procentordningen: Hvis lønnen i det offentlige er lavere eller højere end i det private, så bliver den reguleret henholdsvis op eller ned med 80 procent af lønforskellen. 
 • Den samlede lønstigning indenfor det private anslås de næste 3 år til 6,75 pct. 
 • I det offentlige vurderer man, at denne stigning afføder:
  4,42 pct. generelle lønstigninger,
  0,63 pct. reguleringsordning,
  1,50 pct. reststigning (fx lokalt forhandlede lønstigninger) og
  0,20 pct. til resten, herunder tidligere pensionsindbetaling, sorgorlov, m.m.

TIDLIGERE PENSIONSINDBETALING

 • Ansatte vil overgå til fuld pension, fra de er fyldt 20 år og har været ansat i to år. 
 • Tidligere fik ansatte først pension, fra de var 25 år og efter fire års ansættelse.

SENIORBONUS

 • Alle over 62 år får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den samlede løn.
 • Bonussen kan bruges til to senior­fridage om året eller indbetales direkte til pensionen. Det er op til den enkelte, hvordan man vil bruge bonussen. 

KOMPETENCEUDVIKLING

 • Der sker en fortsættelse af indsatsen for kompetenceudvikling.
 • Her vil der blandt andet være særligt fokus på seniorers muligheder for kompetenceudvikling og en styrket indsats for, at flere ufaglærte bliver faglærte.

SORGORLOV

 • Forældre får nu ret til betalt sorgorlov, hvis de skulle komme i den ulykkelige situation at miste et barn. 
 • Hver forælder kan få løn i op til 26 uger ved barns død. 

Region

Aftalen på det regionale område indeholder blandt andet:

LØNSTIGNING

• Over de næste tre år vil der komme generelle lønstigninger på i alt 5,02 pct. Hertil kommer en evt. regulering (se herunder).

• Der tages udgangspunkt i den faste samlede løn pr. 1. april 2021, når første lønstigning gives.

• Det generelle forlig indeholder nedenstående, som betyder, at der forventes en reallønsfremgang:
5,02 pct. generelle lønstigninger,
-0,19 pct. reguleringsordning,
0,45 pct. organisationsmidler,
0,10 pct. til puljer og projekter
0,06 til gennemsnitsløngaranti

• Prisudviklingen forventes at udgøre 3,95 pct. i overenskomstperioden.

REGULERINGSORDNING

• Reguleringsordningen sørger for, at der er balance mellem udviklingen i private og offentlige lønninger: Hvis lønudviklingen i det offentlige er højere eller lavere end i det private, så bliver den reguleret henholdsvis op eller ned med 80 procent af lønforskellen.

PENSIONSKARENS NEDSÆTTES

• Pensionskarens nedsættes til fem måneder for alle overenskomster. Det betyder, at man nu skal have været ansat i fem måneder for at få pension. 

SENIOR-INDSATS

• Der sker en fornyet og styrket seniorindsats, hvor man kigger på, hvordan alle seniorer på den bedst mulige måde kan have et godt og langt seniorarbejdsliv. 

• Det bliver også styrket af en ret til øget inddragelse af TR samt Hovedudvalget.

ELEVER

• Månedslønnen for EGU-elever forhøjes pr. 1. april.

• Derudover vil det blive drøftet, om der kan blive pension til elever, hvis den kan refunderes gennem AUB.

SORGORLOV

• Forældres ret til sorgorlov udvides med fuld løn til 26 uger mod de tidligere 14 uger. Det gælder indtil barnets fyldte 18 år.

 

 


Del: