Politik | 07. februar 2021

OK21: Lønstigninger på vej til offentligt ansatte

De store linjer er nu lagt i overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte, efter der i aftes blev indgået forlig på statens område. Her blev der fastsat en lønramme på 6,75 procent, der giver en lønstigning på 4,42 procent til medarbejderne over de næste tre år.

Den nye aftale har ikke kun betydning for ansatte i staten. Den økonomiske ramme på statens område forventes nemlig at smitte af på det kommunale og regionale område, som efter planen skal forhandles på plads i løbet af de næste uger.

Udover lønstigninger, får statsansatte, der er fyldt 62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den samlede løn. Seniorerne kan vælge at få konverteret bonussen til to seniordage om året eller til pension.

Læs hele aftalen på statens område her.

Hvad er OK21?

I løbet af foråret 2021 får medarbejdere i stat, regioner og kommuner ny overenskomst.

I januar og februar forhandles der overenskomst for alle de offentlige ansatte i Danmark. I Danmark har vi en kæmpe offentlig sektor, og derfor kommer overenskomstforhandlingerne til at dække omkring 845.000 lønmodtagere. Herunder er der faggrupper som fx lærere, sygeplejersker og læger, men der er også håndværkere – herunder omkring 70 medlemmer af Malerforbundet, som er dækket offentlige overenskomster. Det er altså dem, som skal sikres gode arbejdsvilkår nu.

Nu da statens område er på plads, og der er lagt en overordnet økonomisk ramme, kan forhandlingerne fortsætte på det kommunale og regionale område.

Sådan foregår forhandlingerne

Malerforbundet forhandler sammen med de andre faglige organisationer på lønmodtagersiden.

Forhandlingerne på det kommunale og det regionale område sker gennem det, vi kalder for Forhandlingsfællesskabet. På det statslige område sker det i CFU, som står for Centralorganisationernes Fællesudvalg.

Forhandlingsfællesskabet forhandler med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, og CFU forhandler med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Skatteministeriet.

I første del af forhandlingerne bliver den overordnede ramme fastlagt. Det er her, man bliver enige om alt det, der gælder for alle – fx lønstigninger og barsel. Når de generelle forhandler er på plads og man er blevet enige om en ramme, går organisationsforhandlingerne i gang.


Del: