OK23 | 12. april 2023

OK23: Det blev et samlet JA fra Malerforbundet

Flertallet af Malerforbundets medlemmer har stemt ja til overenskomsten.

Urafstemningen er slut, og samlet set har 66 procent af Malerforbundets medlemmer stemt ja til den nye overenskomstaftale.

I alt har 60,7 procent deltaget i afstemningen. 66,36 har stemt ja, mens 33,63 har stemt nej.

Til Malerforbundets tre overenskomster med hhv. Danske Malermestre, DI Byggeri (malersektionen) og AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) har flertallet stemt ja. Til CO-Industris aftale med Dansk Industri stemte 50,5 % dog nej.

Flertallet er tilfredse

I en tid med økonomisk krise og svære overenskomstforhandlinger, så sender medlemmernes samlede ja et klart signal, siger forbundsformand Tonny Olsen:

”Resultatet viser, at flertallet er tilfredse med de aftaler, der er blevet forhandlet hjem. Det glæder mig, og jeg vil gerne takke for den flotte stemmeprocent og for opbakningen til både forhandlingsudvalget og hovedbestyrelsen,” siger Tonny Olsen.

Sammen med Malerforbundets hovedbestyrelse har Tonny Olsen anbefalet et ja til overenskomsten, men han understreger at han også lytter og tager bestik af nej-sidens kritik-punkter.

Lønnen skal løftes lokalt

”Det er en demokratisk proces og flertallet har stemt ja, men vi tager selvfølgelig nej-stemmernes argumenter med os,” siger Tonny Olsen.

Han forstår, at der især er bekymring for hvorvidt arbejdsgiverne de næste to år vil levere noget i de lokale lønforhandlinger.

”Medlemmerne har været presset på lønnen, og det er min klare forventning, at arbejdsgiverne de næste to år lever op til de aftaler vi netop har indgået med henblik på at styrke de lokale lønforhandlinger. Vores fokus de næste to år vil derfor især være på, at lønnen bliver løftet lokalt,” understreger Tonny Olsen.

Han hæfter sig også ved det store ønske om medlemsrettede goder, der har været hos en del medlemmer.

Samlet ja til OK23

I alt har 79 % af lønmodtagerne på det private område under FH-fagforbundene stemt ja til de nye overenskomstaftaler. I alt har 59, 3 lønmodtagere under FH-forbundene deltaget i urafstemningen.

Flertallet af medlemmerne af FH-forbundene har altså samlet set stemt ja til de overenskomster, der er forhandlet hjem i løbet af foråret. Det betyder, at de nye overenskomster er gældende nu med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2023. Læs mere om indholdet i de nye overenskomster her.

OK23 I TAL

OVERENSKOMSTSTEMMEPROCENTJANEJ
Danske Malermestre61,058 %66,806 %33,194 %
DI Byggeri (Malersektionen)64,052 %67,347 %32,653 %
AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF)51,275 %65,193 %34,807 %
CO-Industri – Dansk Industri59,477 %49,451 %50,549 %
SAMLET RESULTAT FOR MALERFORBUNDET60,757 %66,366 %33,634 %
SAMLET RESULTAT FOR HELE FH-OMRÅDET59,8 %78,8%21 %

Del: