Arbejdsmiljø | 19. marts 2020

På byggepladsen – Sådan forebygger I coronasmitte

Vejledning fra Arbejdstilsynet

Coronavirus (COVID-19) smitter både ved indendørs og udendørs arbejde. Arbejdet på byggepladserne skal derfor tilrettelægges efter de samme retningslinjer, som gælder for alle andre arbejdspladser.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis der er risici forbundet med arbejdet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødegår risikoen.

Arbejdsgivers ansvar

På byggepladser med flere arbejdsgivere skal foranstaltningerne aftales og koordineres mellem virksomhederne.

Arbejdsgiveren skal iværksætte foranstaltninger, der effektivt imødegår risiko for coronavirus. Arbejdstilsynet opfordrer – på baggrund af Sundhedsstyrelsens generelle råd om forebyggelse af smitte med coronavirus – til, at arbejdsgiverne på byggepladserne sørger for:

  • At arbejdet på den enkelte byggeplads tilrettelægges, så de ansatte kan arbejde med en god afstand imellem sig.
  • At der er håndvask eller håndsprit til rådighed for de ansatte på alle relevante steder på byggepladsen.
  • At mindske kontakt med andre. Det kan fx ske ved at forskyde mødetid, pauser og fyraften, så de ansatte kan holde en god afstand til hinanden i forbindelse med fx omklædning og spisning.
  • At man opprioriterer regelmæssig rengøring og afspritning af spiserum, toiletter mv.

Arbejdstilsynet understeger, at det generelt påhviler arbejdsgiveren at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle farer, der er forbundet med arbejdet. Hensigten hermed er også at skabe forståelse blandt de ansatte for vigtigheden af, at den enkelte beskytter sig mod smitte med coronavirus.


Del: