Storkøbenhavn | 20. september 2019

Pas på de usynlige dræbere: Sådan beskytter du dig mod kvartsstøv

Brug de helt rigtige personlige værnemidler, når du arbejder med blandt andet spartelamasse, for at undgå de farlige partikler i kvartsstøv. 

Af Malernes Fagforening Storkøbenhavn 

Små usynlige partikler kan have alvorlige konsekvenser for dit helbred. Derfor er det altid nødvendigt, at du anvender de helt rigtige, personlige værnemidler.

Støv, du indånder i dit arbejde, kan være yderst sundhedsskadeligt. Kvartsstøv er som tidligere beskrevet i ’Malernyt’ en af nutidens helt store syndere. Kvarts findes i byggematerialer og visse typer maling og spartelmasse. Når du arbejder med disse materialer, udvikles der kvartsstøv. Ved indånding kan de små og usynlige partikler i støvet finde vej til lungerne, hvilket i værste faldt kan resultere i lungekræft og ’stenlunger’.

Det er derfor alfa omega, at du er korrekt beskyttet, når du arbejder. Her er fagforenings råd og vejledning: 

 

 

 

 

 

 

 

 


Del: