Corona | 19. marts 2020

PensionDanmark: Corona får afkastet til at falde

Af PensionDanmark

Spredningen af Coronavirus betyder ikke kun lukkede skoler, aflyste flyafgange og hamstring af toiletpapir. Nedlukningen af økonomien i mange lande har fået aktierne til at falde voldsomt, og det påvirker også din pensionsopsparing. PensionDanmark er dog kommet relativt godt gennem de seneste ugers uro.

Siden årsskiftet er aktiemarkederne rundt om i verden faldet med godt 30 pct. 
Claus Stampe, Investeringsdirektør i PensionDanmark fortæller:

”I PensionDanmark sammensætter vi vores investeringer, så vi spreder risikoen for medlemmerne. Samtidig sørger vi for at de medlemmer, der nærmer sig pensionsalderen, har færre aktier. Det betyder samlet set, at PensionDanmark er kommet relativt godt gennem de seneste ugers uro”.

For medlemmer op til 45 år er afkastet (17. marts 2020) på -13,7 pct. Er man ældre end 45 år, og derfor har færre aktier i sin opsparing, er tabet mindre. For et 67-årigt medlem udgør årets afkast således -6,9 pct. Til sammenligning var afkastet i 2019 16,1 pct. for medlemmer op til 45 år og 9,0 pct. for et 67-årigt medlem.

På grund af de seneste års pæne investeringsafkast og den store spredning i vores investeringer, er der ingen grund til at frygte, at den nuværende uro i markederne får væsentlig betydning for niveauet af de fremtidige pensioner. Man skal huske, at aktiemarkederne efter en periode med kraftige aktiekursfald typisk genvinder en væsentlig del af kursfaldene i de efterfølgende år, og står man ikke umiddelbart foran at skulle gå på pension, har man mange år til at indhente årets kurstab.

For medlemmer, der er tæt på pensionen eller allerede er gået på pension, er årets tab mindre end for de yngre medlemmer med længere investeringshorisont. For vores pensionister har vi i øvrigt i forbindelse med de gik på pension sat et beløb til side, som vi kan trække på i år med dårlige afkast. Selv i en situation som den nuværende, er der derfor en meget beskeden risiko for, at det bliver nødvendigt at nedsætte den livsvarige alderspension for vores nuværende pensionister med mere end 3-5 pct. – og lige nu er det mest sandsynlige, at vi kan fastholde de nuværende pensioner.

For unge medlemmer med mange år til pension skal man huske, at markederne kan nå at rette sig. Faktisk kan kursfaldene vise sig af være en fordel for de yngre, fordi de løbende pensionsindbetalinger nu kan benyttes til at købe fx aktier meget billigere end for et par uger siden.


Del: