Fyn-Jyllandsyd | 02. oktober 2019

Pølsesnak: Det handler om medlemmernes ønsker

Hvad skal der forhandles om i overenskomsten? 

Af Malernes Fagforening Fyn-Jyllandsyd 
 
Til næste år skal der forhandles ny overenskomst. Derfor var medlemmernes ønsker og krav til et bedre arbejdsliv i centrum under sommerens pølsesnakke.
 
Fagforeningen har igennem sommerens løb afholdt ’pølsesnak’ i Odense, Esbjerg, Kolding og Aabenraa. Medlemmerne har fået pølser fra pølsevognen samt gode snakke om deres ønsker og forventninger til overenskomstforhandlingerne i 2020 (OK20). 
Det er vigtigt for os, at medlemmernes ønsker bliver hørt. Derfor har vi til arrangementerne indsamlet medlemmernes ønsker og prioriteringer til overenskomsten. Det har vi fået denne liste ud af:
 
Medlemmernes ønsker til overenskomsten 2020 
Sådan blev de prioriteret under sommerens pølsesnakke: 
1. Kædeansvar
2. Pension
3. Bambus
4. Akkordafsavn
5. Barsel
6. Arbejdstid (§2 stk.2)
 
 
OK20 var i fokus til Malerforbundets Topmøde 
 
I starten af september samledes Malerforbundets tillidsvalgte til Topmøde i Helsingør. Det handlede først om fremmest om de kommende overenskomstforhandlinger. Forbundsformand Martin B. Hansen fortalte de deltagende tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter om, hvordan hele forhandlingssystemet er skruet sammen. Dernæst blev der debatteret og prioriteret overenskomstkrav. 
 
Alle forbundets medlemmer har haft mulighed for at afgive deres ønsker til OK20 via et elektronisk spørgeskema, der blev udsendt på mail i maj.
Resultatet heraf blev offentliggjort under Topmødet, og det stod klart, at løn, pension og arbejdsmiljø er emner, der vægtes højest hos medlemmerne. 
 
Her kan du se listen over OK-ønsker, indsamlet af Malerforbundet på baggrund af det elektroniske spørgeskema:
I alt har 328 medlemmer afgivet ønsker elektronisk.
 
Medlemmernes OK-ønsker
1.    Løn, mindsteløn, overarbejdsbetaling
2.    Pension, pensionsalder, tilbagetrækning, nedslidning
3.    Arbejdsmiljø
4.    Barn sygedage og omsorgsdage
5.    Akkord og prisliste
6.    Ferie, fridage og SH
7.    Social dumping
8.    Sygdom og sygedagpenge
9.    Barsel / graviditet
10. Efterløn og seniorordning
11. Sundhedsordning
12. Arbejdstid
13. Lærlinge
14. Kørepenge / kørsel
15. Uddannelse
16. Opsigelse
17. Tillidsvalgte
18. Medlemsgoder
19. Kontingent
20. Understøttelse/ledighed
21. Fritvalgskonto
22. Svendebreve
23. Diverse
 

Del: