Arbejdsmiljø | 18. marts 2020

Risiko for asbest? Få råd og vejledning her

Selvom asbest har været forbudt i mere end 30 år og ikke må benyttes længere, er der stadig risiko for at blive udsat for det farlige asbeststøv i forbindelse med vedligeholdelse, ombygning eller nedrivning af ældre bygninger og bygningsdele. Derfor er det vigtigt, at du og kollegaerne er godt rustet til at arbejde i områder med risiko for asbest.

BFA Bygge og anlægs hjemmeside asbest-huset.dk er blevet opgrad

eret og gjort endnu mere brugervenlig. Her kan du på en nem og overskuelig måde finde vigtig viden om, hvor asbest findes, hvordan det ser ud og hvilke forholdsregler, du skal tage i dit arbejde.

På asbest-huset.dk får du svar på:

 • Hvor findes der asbest?
 • Hvordan ser asbest ud?
 • Hvornår du skal være opmærksom på, at der måske kan være asbest?
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal du tage, når du støder på asbest?

Udover fakta og vejledninger, finder du på asbest-huset.dk også:

 • Kort vejledning – som kan printes og hænges op i skurvognen:
  • Til ansatte
  • Indeholder anvisninger til ansatte om, hvordan man bliver opmærksom på asbest, og hvordan man skal forholde sig, hvis man har mistanke om asbest. Den korte vejledning sætter opmærksomhed på bygningens alder sammen med de bygningsdele, hvor det er mest almindeligt, at der kan være asbest, og på hvem man skal kontakte, og hvordan man skal undgå spredning af forureningen, hvis man finder asbest, hvor man ikke forventer det.
 • Asbest i byggeprojekter – Hvem skal gøre hvad, hvornår?
  • Til alle aktører i byggeriet
  • Indeholder overblik over pligter og ansvar i byggeprojekter, som kan indeholde asbest, og hvordan viden om asbest fastholdes og videregives, så den når ud til de aktører, der skal sikre, at ansatte ikke udsættes for asbest.
 • Vejledning om forundersøgelser:
  • Til bygherrer, projekterende, rådgivere og arbejdsgivere.
  • Indeholder viden om, hvad en forundersøgelse er, hvornår den skal udføres, og hvem der skal udføre den. Desuden gode råd til, hvordan en forundersøgelse skal udføres, og eksempler på hvordan asbest kan være skjult eller overset i ældre bygninger. Endelig sætter vejledningen fokus på, at resultaterne af en forundersøgelse formidles videre, så de kan indgå i planlægningen af arbejdet, så der ikke sker udsættelse for asbest.

Asbest findes fortsat i ældre bygninger og kan derfor udgøre en sundhedsfare for ansatte i byggeriet, når de fx skal rive ned eller renovere ældre bygninger og i forbindelse med den efterfølgende affaldshåndtering. Revisionen af asbest-huset er sket på baggrund af anbefalinger fra beskæftigelsesministeren og en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter, der skulle undersøge behovet for nye initiativer, så færre udsættes for asbest.

Husk: Det er er altid arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet er tilrettelagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Har du spørgsmål om asbest på din arbejdsplads, kan du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokale fagforening.

Besøg hjemmesiden om asbest her: https://asbest-huset.dk/.


Del: