OK2020 | 16. april 2020

Samlet ja til OK20: Hvorfor og hvad nu?

Malerforbundet’s forhandlere har hele vejen stået fast på medlemmernes krav om blandt andet en højere mindsteløn. Dette har arbejdsgiverne dog kategorisk afvist at forhandle om. 

Afstemningerne om overenskomster på det private område (OK20) er nu slut. Et massivt flertal af Malerforbundets medlemmer stemte NEJ. Men flertallet af medlemmerne fra de øvrige FH-forbund stemte JA. Derfor træder de indgående aftaler og forlig nu i kraft.

Der er i løbet af årets første måneder blevet forhandlet overenskomster for godt 600.000 lønmodtagere. De fleste områder har indgået aftaler, mens andre områder ikke har kunnet blive enige med arbejdsgiverne om en aftale, og derfor blevet ’samlet op’ af Forligsmandens mæglingsforslag. Det gælder blandt andet Malerforbundet, der ikke har indgået aftale med Danske Malermestre og Dansk Byggeri.

Malerforbundet’s forhandlere har hele vejen stået fast på medlemmernes krav om blandt andet en højere mindsteløn. Dette har arbejdsgiverne dog kategorisk afvist at forhandle om. 

Mæglingsforslaget, som netop har været til urafstemning hos medlemmerne, omfatter både de overenskomstaftaler, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige, og den fastsætter vilkårene for de resterende områder, der ikke er blevet enige med arbejdsgiverne om en aftale.

Samtlige medlemmer af alle forbundet har altså stemt om det samlede mæglingsforslag.

Flertallet sagde ja

Samlet set har 57,6 procent af de privatansatte lønmodtagere på tværs af fag afgivet deres stemme. 79,8 procent stemte ja, mens 20,2 procent stemte nej.

Dermed træder de indgåede overenskomstaftaler – og mæglingsskitsen for dem, der ikke kunne blive enige om en ny overenskomst – i kraft med virkning fra 1. marts 2020.

Det gælder altså også overenskomsterne for Malerforbundets medlemmer, selvom flertallet her (81 procent) rent faktisk stemte nej!

Men hvordan kan det være? Jo, det skyldes de såkaldte sammenkædningsregler:

Sammenkædning – Flertallet bestemmer

Siden 1934 har der ved overenskomstforhandlingerne været sammenkædningsregler. Det går kort sagt ud på, at alle delaftaler bliver samlet i ét resultat, som lønmodtagerne så skal stemme ja eller nej til. Og så er det det samlede flertal, der bestemmer, hvorvidt aftalerne bliver vedtaget eller ej.

Der har gennem tiderne været delte meninger om sammenkædningsreglerne. På den ene side er reglerne med til at sikre, at ingen forbund bliver ’efterladt på perronen’ uden en aftale.

På den anden side kan medlemmer, der stemmer nej til aftalen på deres område, alligevel få ’trukket aftalen ned over hovedet’, hvis det samlede resultat bliver et ja. – Ganske som det er sket nu for Malerforbundets medlemmer.

Det samlede ja betyder altså, at overenskomstaftalerne – og dermed mæglingsforslaget – vil træde i kraft med virkning fra 1. marts 2020.

 

Har du spørgsmål til forløbet eller din overenskomst? Kontakt din lokale fagforening lige her


Del: