Arbejdsmiljø | 25. juni 2021

Seksuel chikane – Hvor går grænsen?

Ny kampagne sætter fokus på seksuel chikane.
 
En kollega kommer med en sjofel bemærkning, der måske var ment for sjov, men for den unge medarbejder opleves det som en uønsket og ubehagelig seksuel opmærksomhed, som er over grænsen. I situationer som denne kan det være svært for unge medarbejdere at vide, hvor grænsen går, og hvem de kan gå til for at få gjort noget ved problemet.
 
Derfor sætter Arbejdsmiljørådet nu fokus på, at seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt, og at det er den unges grænse, der tæller. Kampagnen – ’Din Grænse’ – slår fast, at det er arbejdsgivers ansvar at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen, uanset om chikanen udøves af en kollega, chef eller kunde. 
 
Se mere på hjemmesiden: www.dingrænse.dk . Her kan du også hente råd og vejledning, hvis du eller din kollega oplever chikane.
 
Din grænse tæller
 
Seksuel chikane kan være en gråzone at navigere rundt i. Men egentlig kan det stilles meget simpelt op: Din grænse for seksuel chikane er den, der tæller. Din arbejdsgiver har ansvar for at forebygge seksuel chikane. Hvis du er i tvivl om, hvor grænsen går og hvem der kan hjælpe dig, så gå ind på dingrænse.dk
 
Seksuel chikane på arbejdet er aldrig acceptabelt
• Der er tale om seksuel chikane, når du oplever, at den seksuelle opmærksomhed er uønsket eller grænseoverskridende. Seksuel chikane er aldrig acceptabelt. 
• Seksuel chikane kan ramme alle, og det kan optræde i forskellige former. Det kan fx være seksuelle bemærkninger, uønsket berøring, sjofle vittigheder, at du modtager porno, eller hvis du uønsket bliver opfordret til sex. 
• Seksuel chikane kan komme fra alle – både kunder, borgere, din chef eller kollega, der opfører sig på en måde, som overskrider din grænse. 
 
Det er din arbejdsgivers ansvar at forebygge og håndtere seksuel chikane
• Det er din arbejdsgivers ansvar at skabe klare rammer for acceptabel og uacceptabel adfærd. 
• Seksuel chikane kan finde sted på alle arbejdspladser. 
• Er du i tvivl om retningslinjerne på din arbejdsplads, så spørg din chef, din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant en kollega eller HR.
 
Tal med nogen, hvis du oplever seksuel chikane på arbejdet
• Føler du, at din grænse er overskredet, er det altid ok at sige fra – men det kan være svært i situationen. Derfor er det vigtigt, at du bagefter får talt med nogen, der kan hjælpe dig. 
• Tal med din chef, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, kollega eller HR, hvis du eller andre har været udsat for seksuel chikane på arbejdet.
• Er du i tvivl, kan du ringe anonymt til Arbejdstilsynets hotline på 70 22 12 80 
 
Kontakt din fagforening
Du kan altid kontakte din lokale fagforening for hjælp, råd og vejledning.
 
Om Arbejdsmiljørådet
Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte udvikling af et bedre arbejdsmiljø i Danmark. Arbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at rådgive beskæftigelsesministeren om tiltag på arbejdsmiljøområdet.

Del: