Pension | 01. december 2020

Seniorpensionister kan få ekstra penge i PensionDanmark

Husk: Får du tilkendt seniorpension kan du have ret til supplerende årlig pension. 

Medlemmer med pensionsordning i PensionDanmark, der får tilkendt seniorpension, kan også have ret til en supplerende årlig pension. Indtil videre er der i 2020 tilkendt godt 500 supplerende seniorpensioner.

Hvis du bliver tilkendt en offentlig seniorpension, vil du normalt også kunne få en løbende udbetaling fra PensionDanmark, der svarer til det supplerende beløb, som udbetales ved førtidspension. For medlemmer af Malerforbundet svarer det typisk til 72.000 kr. om året. Det betyder, at din samlede indkomst som seniorpensionist kommer tættere på den indkomst, du havde før.

Herudover har du også en opsparingssikring, hvor PensionDanmark fortsætter de hidtidige pensionsindbetalinger på pensionsopsparingen. Opsparingssikringen og den løbende udbetaling fra PensionDanmark ophører tre år før folkepensionsalderen.

Du kan blive tilkendt offentlig seniorpension, hvis:

  • du har højest seks år til folkepension
  • din arbejdsevne er nedsat til 15 timer om ugen
  • du har arbejdet mindst 27 timer om ugen de seneste 20-25 år.

Seniorpensionsordningen trådte i kraft 1. januar 2020, og tilkendelse af offentlig seniorpension sker i din egen kommune.

Husk: Du er også altid velkommen til at ringe til PensionDanmarks medlemsrådgivning på 7012 1330 alle hverdage kl. 8-21.


Del: