Arbejdsmiljø | 11. september 2019

Snubler du på jobbet?

Sådan undgår du snubleulykker 

Omkring en fjerdedel af arbejdsulykker i byggeriet skyldes snubleulykker. Rod, ujævne flader og glatte underlag er skyld i de fleste ulykker. Og desværre ofte med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.

Det er i sidste enden arbejdsgiverens ansvar at arbejdet er tilrettelagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Men som medarbejder kan du selv være med til at mindske ulykkesstatistikken ved at være opmærksom og sige fra, når arbejdsforholdene ikke er i orden.  

Sådan udgår du som medarbejder at snuble på jobbet:

  • Sig til og fra, når adgangsveje, trapper, belysning og glatførebekæmpelse ikke er i orden. Du kan enten gå til din leder eller arbejdsmiljørepræsentant.
  • Undgå at bære ting, brug i stedet hjælpemidler til transport af værktøj og materialer helt frem til arbejdsstedet.
  • Ryd op ved at fjerne værktøj, materialer og spild, hvor du færdes og arbejder.
  • Skyd ikke genvej, men brug de planlagte adgangsveje.

Derfor sker der snubleulykker i byggeriet:

  • Når der ’skydes genvej’ hen over oplagrede materialer og affald, fx fordi adgangsvejene ikke er anlagt hensigtsmæssigt.
  • På grund af glatte stilladser og mindre åbninger eller kanter mellem stilladsdæk I forbindelse med at medarbejderne bærer værktøj og materialer på terræn og trapper.
  • På grund af glat underlag som is og sne.
  • Under arbejde, fx når der trædes i affald, fordi der ikke løbende ryddes op.
  • På færdselsveje, fx fordi de er glatte, hullede eller der ligger materialer eller spild.
  • Ved udstigning af maskiner samt ved nedstigning fra stiger, fx når der trædes ned på ujævnt eller glat underlag.

Kilde: Arbejdstilsynet


Del: