Arbejdsmiljø | 19. maj 2019

Stor bekymring for social dumping

80 procent af medlemmerne af Malerforbundet bekymrer sig helt eller delvist for social dumping. Og 73 procent bakker op om en ny grundlæggende EU-aftale om ordnede forhold i EU. 

Det viser en undersøgelse, lavet blandt Malerforbundets medlemmer. 1.528 medlemmer har deltaget i undersøgelsen, der blev sendt elektronisk ud til medlemmerne i slutningen af marts. 

Vores rettigheder skal have forrang 
I Malerforbundet er holdningen klar: Vi ønsker og kræver en fælles EU-aftale – en såkaldt social protokol, der medfører, at opstår der en konflikt i et EU-land med økonomi på den ene side og sociale/faglige rettigheder på den anden side, skal det sociale/faglige veje tungest.

– Vi skal have sat en stopper for den stigende ulighed og social dumping. Det kræver en helt anden europæisk dagsorden. Det er på tide, at faglige rettigheder og ordentlige løn- og arbejdsvilkår bliver vægtet højere end arbejdskraftens frie bevægelighed. Vi kan jo se, hvordan den frie bevægelighed uden ordentlige foranstaltninger til at sikre løn og arbejdsvilkår, land for land i Europa udhuler de nationale arbejdsmarkeder i et ræs mod bunden. Derfor vil vi kæmpe for, at der bliver indført en social protokol, der effektivt skal beskytte arbejdernes rettigheder. Nu og i fremtiden, siger forbundsformand Martin B. Hansen.

Se udpluk af medlemmernes besvarelser herunder: 

 

 


Del: