Arbejdsmiljø | 12. december 2018

Stor undersøgelse afslører: Arbejdsmiljørepræsentanten mangler tid

Der mangler tid i hverdagen til, at arbejdsmiljørepræsentanterne kan udføre deres arbejdsmiljøopgaver.

Det viser en ny, stor undersøgelse af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår. Her har 7.200 arbejdsmiljørepræsentanter i LO-forbundene – herunder også Malerforbundet – deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger vilkår og udfordringer for arbejdsmiljørepræsentanterne. 
Undersøgelsen viser blandt andet, at 78 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne bruger deres fritid på arbejdsmiljøopgaver. Det skyldes, at de ikke har den fornødne tid til opgaverne i hverdagen. 

Får ikke tilbudt efteruddannelse

Udover manglende tid, viser undersøgelsen, at kun godt halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne får tilbud om den årlige efteruddannelse, som de har krav på. 
Da arbejdsmiljørepræsentanterne spiller en central og vigtig rolle i forbedringen af sikkerhed og sundhed ude på arbejdspladserne, ser Malerforbundet med dyb alvor på undersøgelsens resultater. 

Fokus på AMR i hele 2019

Til næste år er Malerforbundet med til at sætte fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår, når vi i samarbejde med den nye hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation, skyder den landsdækkende kampagne ArbejdsMiljøRepræsentantåret 2019 (AMR 19) i gang.
Kampagnen varer hele 2019 og skal styrke arbejdsmiljørepræsentanternes uundværlige indsats i kampen for et bedre arbejdsmiljø. 

Læs mere om AMR 19 og download pixi-udgaven af undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentantens vilkår her: http://maler.dk/AMR19

Du kan også  læse hele undersøgelsen ved at klikke på dette link: 

https://lo.dk/wp-content/uploads/2018/09/arbejdsmiljoerepraesentantens-vilkaar-kortlaegning.pdf

 


Del: