Debat | 23. februar 2022

Svensk og dansk malerforbund står sammen: NEJ TAK til EU-mindsteløn!

Debatindlæg af: Formand for Malerforbundet i Danmark, Tonny Olsen og formand for det svenske malerforbund, Mikael Johansson.

Det svenske og danske malerforbund tager skarpt afstand til indførelse af en EU-mindsteløn.

Det kan umiddelbart virke sympatisk at indføre en mindsteløn for alle EU’s medlemslande, men det vil næppe gavne de dårligst stillede arbejdstagere.

EU tager med forslaget om et mindstelønsdirektiv ikke hensyn til, at der i Danmark og Sverige er aftalemodeller, der bl.a. betyder, at løn- og arbejdsforhold forhandles mellem arbejdsmarkedets parter.

Vi har stor forståelse for, at nogle lande vil arbejde for en mindsteløn i unionen. Det handler om de lande, der har valgt den type model for sit arbejdsmarked. I disse lande sker løndannelsen politisk ved at politikere vedtager beslutning i parlamentet om hvad den laveste pris på arbejde er.

Men i vores to lande har vi valgt at gå en anden vej. Her er det de faglige organisationer som forhandler og aftaler med arbejdsgiverorganisationerne for at bestemme prisen på arbejdet:

  1. Vi kan branchevis se og bedømme, hvor mange penge vores medlemmer har skabt på arbejdspladserne til virksomhederne og dermed vide hvad der er rimeligt at få i løn. Det giver vores medlemmer en større mulighed for at få sin del af den skabte merværdi.
  2. Vores faglige organisationer giver medlemmer og arbejderne magten til at kontrollere sin egen udvikling. Gennem medlemskabet kan man aktivere sig og på den måde påvirke lønudviklingen. Det er betydeligt sværere at gøre i staten, så skal man først vælges af et parti og siden af vælgerne. Vores aftalemodel øger arbejdsklassens demokratiske indflydelse i samfundet.
  3. I vores overenskomstaftaler med arbejdsgiverne er det ikke kun lønnen, men også pension, løn under sygdom, ferie, orlov, efteruddannelse, fri ved barns sygdom og meget andet, der bliver forhandlet med arbejdsgiverne. Bliver vores aftalemodel svækket, kan det dermed betyde at lønmodtagernes arbejdsvilkår også svækkes.

EU har oplyst, at medlemslandene ikke er tvunget til at indføre en lovbestemt mindsteløn, men erfaringerne viser, at en EU-domstol til enhver tid kan tage udgangspunkt i direktivet og i sidste ende fremtvinge en lovbestemt mindsteløn. Vi vil stå fast og kæmpe sammen for at dette ikke bliver en realitet i vores lande.


Del: