Nyheder | 10. maj 2023

Svenske malere i konflikt

390 svenske malere står til at nedlægge arbejdet fredag på grund af sammenbrud i overenskomstforhandlingerne i Sverige.

Det svenske malerforbund, Svenska Målareförbundet, har udstedt konfliktvarsel. Det sker på baggrund af de kuldsejlede overenskomstforhandlinger med den svenske arbejdsgiverorganisation Måleriföretagen i Sverige.

Overenskomsten for de svenske malere udløb den 30. april 2023, og det er ikke lykkes parterne at indgå en ny aftale. Ifølge det svenske malerforbund har arbejdsgiversiden ikke udvist villighed til at indgå i reelle forhandlinger.

Der har i længere tid foregået udveksling af krav, men ifølge det svenske malerforbund har arbejdsgiverne ikke i tilstrækkelig grad udvist samarbejdsvillighed i forhold til at imødekomme malernes krav.

Derfor har Svenska Målareförbundet den 5. maj udsendt varsel om konflikt, der påbegyndes den 12. maj 2023 kl 12.00.  Forbundet har udtaget 390 medlemmer til at indgå i konflikten og nedlægge arbejdet.

BH’er som del af arbejdstøjet

Kravene til overenskomsten har fra det svenske malerforbund blandt andet været indførelse af regler om, at faglige kvalifikationer skal valideres for at sikre, at malerarbejdet udføres af fagligt kompetente malere. Der er også stillet krav om indførelse af graviditetsløn, at lærlinge ikke kan opsiges i sidste del af deres uddannelsesperiode og at BH’er bliver en del af arbejdstøjet.

Sidstnævnte krav bunder i, at malerbranchen i Sverige – på samme måde som i Danmark – i højere grad beskæftiger kvinder, og deraf er der opstået et behov for, at det arbejdstøj, arbejdsgiverne stiller til rådighed eller kompenserer for, også inkluderer BH’er.

Arbejdsgivernes modkrav har blandt andet været en forlængelse af prøveansættelsesperioden fra tre til seks måneder. Et krav som det svenske malerforbund har afvist.

Nu har det svenske malerforbund opsagt overenskomsten og indgivet konfliktvarsel til arbejdsgiverne og den svenske forligsinstitution. Det betyder, at 390 malere fordelt på 22 arbejdspladser går i strejke fra fredag ​​den 12. maj klokken 12, hvis parterne ikke er blevet enige om en ny overenskomst inden da.

Malerforbundet støtter de svenske kollegaer

Malerforbundets hovedbestyrelse bakker op om konflikten i Sverige, og har udsendt en officiel støtteerklæring til det svenske malerforbund.

LÆS STØTTEERKLRLINGEN HER


Relaterede artikler


pressemeddelelse

Malerforbundet bakker op om konflikten i Sverige

Udtalelse fra Hovedbestyrelsen i Malerforbundet: Vores svenske malerkammerater har opsagt deres overenskomst og varslet konflikt mod arbejdsgiverne. Det sker som følge af, at arbejdsgiverne ikke vil indgå i reelle forhandlingerne med Målareförbundet i Sverige. Malerforbundet i Danmarks hovedbestyrelse sender derfor vores fulde støtte til Målareförbundet og deres medlemmer. Vi står solidarisk sammen med vores svenske …