OK23 | 22. marts 2023

Tillidsfolk: Frihed til deltagelse i ok-møder

Tillidsfolk har ret til frihed med løn, når fagforeningen indkalder til informationsmøde om de nye overenskomster.

Som tillidsrepræsentant har du ret til frihed med løn til deltagelse i nærmeste informationsmøde indkaldt af Malernes Fagforening. Retten gælder frem til urafstemningens afslutning. Transportudgiften dækkes af fagforeningen.

Det er din lokale afdeling, der indkalder til informationsmøder.

Husk: Du skal underrette din arbejdsgiver sted, tidspunkt og varighed af informationsmødet.

Retten til TR’s frihed til at deltage i informationsmøder om OK23 er en aftale, der er indgået med arbejdsgiverne i overenskomstforhandlingerne.


Del: