Arbejdsmiljø | 17. oktober 2018

TR-FORUM 2018: “Det er vigtigt for en maler, at man ikke bliver slidt ned”

 

I år bød PensionDanmark indenfor til TR-Forum på Hotel Legoland i Billund. Her kunne maler Lars Holmqvist og 250 andre tillidsrepræsentanter blandt andet høre adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, fortælle om de seneste forbedringer i pensionsordningen, og hvordan den samlede formue på 240 mia. kr. bliver investeret for at skaffe bedst muligt afkast til medlemmerne.
 
– Jeg får noget nyt med hjem fra TR-Forum hver eneste gang, og det giver mig mulighed for at fortælle mine kolleger om, hvilke muligheder, der følger med deres pensionsordning. Jeg har eksempelvis ikke selv været god nok til at justere mine forsikringer efter mine behov undervejs. Det er et af dagens læringspunkter, som jeg vil forsøge at give videre til de yngre kolleger, siger Lars Holmqvist. 

Med sine 56 år er han blandt de mere erfarne kræfter hos malermester Steffen Ahrendt i Ringsted. Han var selv en af de deltagere, der valgte at gå til en temasession, hvor man kunne blive klogere på mulighederne i PensionDanmarks sundhedsordning. En ordning som 10.000 malere pr. 1. oktober i år er skiftet til fra en ordning hos Alka. Det betyder blandt andet, at behandling hos eksempelvis fysioterapeut og kiropraktor nu kan bookes uden lægehenvisning og uden, at medlemmerne selv skal gøre udlæg for behandlingen.

– Jeg skal hjem og fortælle flere af mine kolleger, at de skal se at få brugt deres sundhedsordning. Det er et nyt sted, de skal henvende sig, men det ændrer ikke på, at det er vigtigt for en maler, at man ikke bliver slidt ned – ikke mindst for de unge. De skal lige arbejde et par år ekstra før, de kan gå på pension, og de skal helst ikke lave de fejl, som dem på min egen alder har gjort ved ikke at få lavet den nødvendige træning og få behandlinger i god tid, siger Lars Holmqvist efter mødet med nogle af PensionDanmarks sygeplejersker.

Antallet af pensionsmillionærer på himmelflugt
Ud over temasessionen om sundhedsordningen var der i år også mulighed for at blive klogere på pensionsordningens indhold og valgmuligheder, på efteruddannelse og endelig stillede PensionDanmarks adm. direktør, Torben Möger Pedersen, op som skydeskive for medlemmernes spørgsmål til ”Spørg direktøren”.
Det er 25 år siden, at de første indbetalinger rullede ind på medlemmernes opsparinger. Derfor blev Lars Holmqvist og de øvrige delagere også klogere på udviklingen fra 1993, hvor pensionsbidraget var på blot 0,9 pct. frem til i dag, hvor alle indbetaler minimum 12 pct. af lønnen. En udvikling der har betydet, at der i dag er over 40.000 pensionsmillionærer i PensionDanmark. Et tal der forventes at stige voldsomt i de kommende år.

 – Jeg ville ikke selv have sparet så meget op, hvis der ikke var nogen, der havde truffet beslutningen for os for 25 år siden. Mit bud er, at i hvert fald 80 procent af os ikke ville have sparet lige så meget op. Det giver mere økonomisk frihed og sikkerhed, når man går på pension. Jeg forventer, at jeg personligt kan fortsætte livet på nogenlunde samme vilkår, når det bliver min tur, lyder det fra Lars Holmqvist.

Om TR-Forum
TR-Forum er medlemmernes talerør i pensionsordningen i PensionDanmark. Her drøfter tillidsrepræsentanter på vegne af deres kolleger pensionsordningen – og hvordan den kan gøres bedre. I år blev ”Årets tillidsrepræsentant” for første gang kåret. Vinder blev chauffør og fællestillidsrepræsentant Mads Peter Madsen fra DLG.

 


Del: