OK2020 | 12. marts 2020

Trods corona: Forligsmanden genoptager indledte forhandlinger

Malerforbundets overenskomstforhandlinger i Forligsinstitutionen er fortsat udskudt på ubestemt tid pga. coronavirus. 

Onsdag blev alle forhandlinger i Forligsinstitutionen udskudt på grund af corona-virus. Torsdag har Forligsmanden valgt at genoptage visse forhandlinger, der allerede er indledt. 

Malerforbundet var ellers indkaldt til første møde i Forligsinstitutionen fredag den 13. marts. Dette møde er fortsat udskudt på ubestemt tid. Men i en pressemeddelse fremgår det, at Forligsmanden efter rådføring med FH og DA, vil genoptage forhandlinger, der allerede er indledt. 

Forligsmand Jan Reckendorff udtaler i den forbindelse:

“Jeg valgte i går aftes at afbryde forhandlingerne i Forligsinstitutionen midlertidigt som følge af regeringens tiltag mod coronavirus/covid-19.

Forligsinstitutionen har modtaget mange forlig, og jeg finder det derfor hensigtsmæssigt at fortsætte forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der endnu ikke er opnået forlig. Jeg har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på den store betydning, overenskomstforhandlingerne har for arbejdsmarkedets parter.

Forligsinstitutionen tager situationen med coronavirus/covid-19 meget alvorligt, og der vil derfor blive indført restriktive begrænsninger for, hvor mange personer der kan deltage i forhandlingerne og opholde sig i Forligsinstitutionen. Parterne vil blive orienteret herom i forbindelse med indkaldelse til forhandling.

Jeg opfordrer indtrængende alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne om at forny overenskomsterne mest muligt med henblik på en afklaring.

Forhandlingerne fortsætter således i regi af Forligsinstitutionen og dermed inden for forligsmandslovens rammer. Forligsinstitutionen har fortsat ansvaret for den overordnede styring af det samlede forhandlingsforløb. Forhandlingerne foregår dog fortsat direkte mellem overenskomstparterne, medmindre der er anmodet om Forligsinstitutionens bistand.

Forhandlinger, der allerede er indledt, vil blive indkaldt. Jeg har aftalt nyt møde med DA og FH lørdag den 14. marts 2020, kl. 14.00.”

 

 


Del: