| 14. marts 2024

Unge malere taler højt om psykologisk sikkerhed på arbejdspladserne

Af Sophie Holland

Hvem: Maler Nikoline Andersen og malerlærling Lykke Zachariasen var inviteret til at tale om psykologisk sikkerhed på arbejdspladserne. ”Der findes mobning, chikane og uønsket seksuel adfærd på arbejdspladserne. Vi er nødt til at tale om det. 60 procent af malerlærlingene har oplevet krænkende adfærd. Malerforbundet kører mange sager, hvor lærlingene ikke bliver behandlet ordentligt,” sagde Nikoline Andersen. Både hende og Lykke kender nogle, der er blevet udsat for skældsord og uønsket berøring. ”Mange siger, at de unge skal blive bedre til at sige fra. Men er det en sund kultur på en arbejdsplads, at det er den laveste i hierarkiet, og typisk også den yngste, der skal hånes? Og er det fair at smide ansvaret over på lærlingen ved at tale om at lære at sige fra? Jeg kender nogle, der gentagende gange har måtte forklare kolleger, at de ikke vil klappes bag i eller have at vide, at de skal skrubbe hjem i køkkenet,” fortæller Nikoline Andersen til publikum.

Hvad:  Til festivalen HÅNDVÆRK afholdt Byggeriets Samfundsansvar en debatsession om psykologisk sikkerhed i byggeriet. Psykologisk sikkerhed stikker dybere end trivsel. Det er en gruppedynamik, der handler om, at ingen føler sig udsat eller har frygt for, at der bliver peget fingre ad dem, hvis de laver fejl. Psykologisk sikkerhed er et ledelseskoncept, der er begyndt at vinde frem i flere forskellige brancher. Det handler grundlæggende om hvorvidt medarbejdere i et team føler sig trygge i at sige deres mening, fejle og ’stikke ud’ uden frygt for hån, ydmygelse eller andre negative konsekvenser. I rapporten ’Vejen til større kønsdiversitet i byggebranchen”  fra 2021 konkluderede Byggeriets Samfundsansvar at den lave diversitet i byggebranchen, hvor kvinder kun udgør 4. pct. af de udførende, bl.a. skyldes en lav psykologisk sikkerhed. Derfor har de udviklet værktøjer til virksomheder og anbefalinger til ledere, som ligger frit tilgængeligt på deres hjemmeside. Her ligger også værktøjer til lærlinge og kolleger.  

Hvorfor: I byggebranchen er der kun 9 % kvinder, og når vi kun kigger på gruppen af håndværkere, er der kun 4 % kvinder, hvor malerfaget udgør de 39 %. Deltagerne debatterede, om og hvordan psykologisk sikkerhed kan få flere kvinder ind i branchen. ”Alle skal føle sig trygge ved at sige det højt, når nogen optræder grænseoverskridende. Alle skal være sikre på, at deres leder tager hånd om sagen. Det er ikke alle ledere, der klarer det lige godt. Jeg håber, vi får valgt flere tillidsvalgte ind på arbejdspladserne, så der er et bindeled imellem den ansatte og lederen, sagde Lykke Zachariasen.


Del: