Arbejdsmiljø | 06. maj 2020

Vejledninger om coronasmitte på engelsk, tysk, polsk, italiensk, rumænsk og litauisk

 

BFA Bygge & Anlæg har udgivet to vejledninger om at forebygge smitte fra Coronavirus i bygge- og anlægsbranchen:

 • Forebyg smitte fra Coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem (vejledning)
 • Forebyg smitte fra Coronavirus i private hjem (faktaark)

Vejledningerne kan hentes på https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona-oversat
 
De to vejledninger er nu oversat til følgende sprog: Engelsk, tysk, polsk, italiensk, rumænsk og litauisk. Hent dem her: 

Dansk

 1. Forebyg smitte fra Corona-virus på bygge- og anlægspladser og ved byggeopgaver i private hjem
 2. Forebyggelse af smitte i private hjem

Engelsk

 1. Prevent coronavirus infection on construction sites and in private homes
 2. Prevent coronavirus infection in private homes

Tysk

 1. Vermeidung einer infektion mit dem corona-virus auf baustellen und in privaten haushalten
 2. Vermeidung einer infektion mit dem corona-virus in privaten haushalten

Litauisk

 1. Užkirskite kelią koronaviruso užkratui statybvietėse ir nuosavuose namuose
 2. Užkirskite kelią koronaviruso plitimui nuosavose namuose

Italiensk

 1. Prevenire il contagio da coronavirus nei cantieri edilizi o infrastrutturali e in abitazioni private
 2. Prevenire il contagio da corona- virus in abitazioni private

Polsk

 1. Zapobieganie zakażeniu koronawirusem na placach budowy i podczas wykonywania prac w prywatnych obiektach mieszkalnych
 2. Zapobieganie zakażeniu koronawirusem w prywatnych obiektach mieszkalnych

Rumænsk

 1. Prevenirea infectării cu coronavirus pe șantiere de construcții și instalații și în gospodării private
 2. Prevenirea infectării cu corona- virus în gospodării private

Del: