| 05. oktober 2023

Vi er klar til at kæmpe for akkorden – overenskomstens bærende lønsystem.

Udvalget til akkordens fremme er blevet etableret på grundlag af et forslag, der blev vedtaget på Malerforbundets ordinære kongres i 2022.

Udvalget, som består af en akkordsvend og en repræsentant fra hver afdeling samt en repræsentant fra Malerforbundet, skal virke i kongresperioden og formålet er, at finde værktøjer, som skal være med til at fremme akkorden. Vi mødes 1 x i kvartalet.

Der blev udvekslet synspunkter og diskuteret nye tiltag, som vi glæder os til at sætte i gang.

Vi vil løbende holde jer orienteret om udvalgsarbejdet her på siden


Del: