Politik | 23. februar 2021

Vi giver ordet til de oversete danskere

Malerforbundet vil sammen med Blik-og Rørarbejderforbundet, Fødevareforbundet NNF og Dansk El-Forbund sætte den almindelige danskers virkelighed på dagsordenen.

I efteråret lykkedes det ’Alliancen for en værdig tilbagetrækning’ at råbe politikerne op og sætte fokus på nedslidning og behov for tidligere tilbagetrækning til dem med de hårdeste arbejdsliv.

Malerforbundet og de tre andre forbund i ’Alliancen’ fortsætter det gode samarbejde og vil fremover være med til at sætte faglærte og ufaglærtes virkelighed på den politiske dagsorden.

Det sker ved to årlige befolkningsundersøgelser, der tager pulsen på danskernes holdninger til politiske- og samfundsmæssige emner som fx dagpenge, arbejdsmiljø, nedslidning, social dumping og meget andet.

Den første undersøgelse, hvor mere end 5.000 repræsentativt udvalgte danskere har deltaget, er allerede gennemført og giver et solidt billede af den brede befolknings virkelighed samt forventninger og krav til politikerne.

En plads i den politiske debat

Formålet for de fire forbund i Alliancen er at sætte faglærte og ufaglærtes virkelighed på dagsorden i den politiske debat og give ordet til de oversete danskere.

– Faglærte og ufaglærte bliver tit ikke hørt i den offentlige debat. Det vil vi gerne lave om på. Derfor vil vi fremover sætte fokus på de emner, der berører medlemmerne af Malerforbundet og mange andre grupper, der ofte bliver overset i samfundsdebatten. Vores virkelighed skal både høres og have en plads i den politiske debat, siger Tonny Olsen, der er konstitueret forbundsformand i Malerforbundet.   

Han ser frem til, at Malerforbundet sammen med Alliancen fremover og løbende vil bruge resultaterne fra undersøgelserne til at sætte fokus på blandt andet arbejdsmiljø, nedslidning, pensionsalder og dagpenge.

– Og med så solide data i ryggen bliver det svært for politikerne på Christiansborg ikke at tage højde for danskernes virkelighed og krav, når de regulerer og lovfæster fremover, siger Tonny Olsen.

Læs kronik om samarbejdet i Alliancen her.

Undersøgelsen laves af analysebureauet Electica for Alliancen. Resultater vil løbende blive offentliggjort.


Del: