Kongres 2022 | 07. oktober 2022

Vi har alle et ansvar for organisering

Efter en energisk debat om især organisering, blev kongresberetningen godkendt fredag formiddag.

Der blev på Malerforbundets kongres sat gang i en ivrig debat og meningsudveksling blandt valgte og delegerede efter fremlæggelse af beretningen. Der blev blandt andet stillet spørgsmål til, hvordan der kan arbejdes for at hæve timelønnen.

Inflation og stigende priser bekymrer mange, og der var en bred forventning om, at der både til de kommende overenskomstforhandlinger og i hverdagen kæmpes for at sikre en bedre løn til medlemmerne. Der var også et ønske om at styrke akkorden og opmålerne arbejde.

Derudover blev der blandt andet debatteret, hvorvidt man kunne og skulle respektere forskellige partipolitiske ståsteder hos medlemmerne.

Der blev også efterlyst flere kurser og det blev pointeret, at man ikke måtte glemme skilteteknikerne og autolakererne i faget.

Forbundet skal arbejde videre for styrke retten til tidlig pension, og desuden være mere slagkraftig i øvrige velfærdsspørgsmål så som sagsbehandlingssystemet i kommunerne, lød opfordringen også fra salen.

Det emne, der blev debatteret mest, var organisering.

”Hvis vi ikke får flere medlemmer, må vi lukke butikken,” lød det fra en delegeret.

Og der blev rejst adskillige spørgsmål til, hvordan man kan få flere kollegaer med i fællesskabet: Hvad er forbundets strategi i forhold til organisering? Hvordan bliver der fulgt op på målsætningen? Og skal der være sanktioner til de afdelinger, der ikke kommer ud og besøger medlemmerne ude på arbejdspladserne? Hvad med de mange udenlandske kollegaer, der ikke er organiseret. Hvor mange svendeklubber er der på landsplan? Og kunne flere klubber være en vej til bedre organisering?

En delegeret nævnte desuden, at det ikke kun handler om at tiltrække nye medlemmer, men at man også skulle arbejde for at fastholde de nuværende.

Debatten om organisering kredsede om, hvem der var ansvarlig. Er det forbundet, afdelingerne eller tillidsfolkene, der har til opgave at rekruttere flere medlemmer. Flere synspunkter blev vendt og drejet, men der var i store træk en bred enighed om, at organiseringen skal løftes på alle planer – og at det er og bliver en fælles indsats og et fælles ansvar.


Del: