OK-aftale DI MAlersektionen

Malerforbundets hovedbestyrelse anbefaler at stemme JA til denne aftale


Hovedelementer i den nye 2-årige aftale med DI Malersektionen (DIO III)

 • Prislisten stiger med 10,4% i perioden.
 • Mindsteløn- og satser stiger med 9 kroner i overenskomstperioden.
 • Satser for graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov ensrettes og fastsættes til 182,50 kroner i timen. Det er en stigning på maksimumssatserne for graviditets- fædre- og barselsorlov fra 143,75 kroner til 182,50 kroner i timen. Det gælder for forældre til børn, der er født fra 1. januar 2024.
 • Ancienniteten på alle orlovsområder fastsættes til 6 måneder pr. 1. juli 2023.
 • Gravide får mulighed for 6 ugers uddannelse med løn før graviditetsorloven, også selvom de ikke har optjent ugerne endnu.
 • Den særlige lønopsparing (SH) stiger med 1,8% pr. 1. marts 2024.
 • Arbejdsgiver indbetaler 2 % mere til pensionen. Medarbejderes betaler 2 % mindre.
 • Som et værn mod social dumping indføres et såkaldt boligtillæg til udenlandske kollegaer, der ikke er fast bosiddende i Danmark på 25 kroner pr. 1. januar 2024.
 • Voksenlærlinge får løn svarende til mindste akkordudbetaling tillagt de alm. stigninger på mindstesatserne i overenskomstperioden.
 • Lærlinge starter fremadrettet på løntrin 2 med den dertil højere sats.
 • Ikke afholdt feriefridage udbetales fremadrettet til lærlinge.
 • Fra 1. marts 2024 får lærlinge 2 % i særlig lønopsparing.
 • Lærlinge får en stigning i lønnen på 8% i perioden.

OBS: Reguleringer for kørselsgodtgørelse:

 • For lærlinge reduceres satsen for siddepenge fra 100 til 70 %
 • For svende og lærlinge udvides zonegrænsen for siddepenge fra 12 til 20 km (forbrugt tid i firmabil uden for arbejdstiden).