OK-AFTALE SKILTETEKNIKERE


OVERBLIK

Overenskomstaftale mellem Malerforbundet og Danske Malermestre

Malerforbundets hovedbestyrelse anbefaler at stemme JA til den nye overenskomst


HOVEDELEMENTER I DEN NYE, TO-ÅRIGE AFTALE

 Satser på barsel- og andre typer for orlov ensrettes og stiger

 • januar 2024 fastlægges satsen på graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov på kr. 182,50. Det er en stigning på maksimumssatserne for graviditets- fædre- og barselsorlov fra 143,75 kroner til 182,50 kroner i timen. Det gælder for forældre til børn, der er født fra 1. januar 2024.
 • Ancienniteten på alle orlovsområder fastsættes til 6 måneder pr. 1. juli 2023.

Barselsorloven udvides

 • Barselsorlov med løn forlænges med 4 uger.
 • De 4 uger kan deles mellem forældrene.

Mindstelønnen stiger

 • Der er aftalt en stigning på 9 kr. på mindstesatserne i overenskomstperioden. Her undtages satserne på graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov jf. ovenstående.

SH-indbetaling stiger

 • Den særlige lønopsparing (SH) stiger med 1,8% pr. 1. marts 2024.

Arbejdsgiver indbetaler mere til pensionen

 • Pensionsbidraget ændres, så arbejdsgiver indbetaler 10% til pensionsopsparingen og medarbejderen 2%. Førhen var fordelingen 8% fra arbejdsgiver og 4 % fra medarbejder.

Værn mod social dumping

 • Som et værn mod social dumping indføres et såkaldt boligtillæg til udenlandske kollegaer, der ikke er fast bosiddende i Danmark på 25 kroner pr. 1. januar 2024.

Lønstigninger til lærlinge

 • Voksenlærlinge får løn svarende til mindste akkordudbetaling tillagt de alm. stigninger på mindstesatserne i overenskomstperioden.
 • Lærlinge starter fremadrettet på løntrin 2.
 • Ikke afholdt feriefridage udbetales fremadrettet til lærlinge.
 • Fra 1. marts 2024 får lærlinge 2 % i særlig lønopsparing.
 • lærlinge får en stigning i lønnen på 8% i perioden.

OBS: Reguleringer for kørselsgodtgørelse:

 • For lærlinge reduceres satsen for siddepenge fra 100 til 70 %
 • For svende og lærlinge udvides zonegrænsen for siddepenge fra 12 til 20 km (forbrugt tid i firmabil uden for arbejdstiden).