Rasmus Juul

Rasmus Juul stiller op som næstformand

Når Kollegaer, venner og familie spørger mig. Hvorfor stiller du op som næstformand i malerforbundet? – Du har jo det bedste job i verden lige nu!

Så svarer jeg. ”Det har jeg, jeg elsker, og er stolt af mit tillidshverv, de kollegaer jeg arbejder sammen med og møder i mit lokale område.”

Men der er mere arbejde der skal gøres.

Der slækkes på arbejdsmiljøsikkerheden med en rystende perfiditet fra flere arbejdsgivere. I 2020, er det stort set desværre mere reglen end undtagelsen.

Særlig eleverne bliver hårdt ramt af det dårlige arbejdsmiljø. skal unge håndværkere kunne navigere i overenskomster, arbejdsmiljølovgivning og erhvervsuddannelses lovgivning, når ikke flere arbejdsgivere ikke engang selv gider tage vores overenskomster og sikkerhed alvorligt?

Kan forbundet være alle steder på en gang og at tage alle kampene?

Nej selvfølgelig kan forbundet ikke det. Derfor skal vi have tændt stolthedens gnist igen, og have klædt kollegaerne på, til på arbejdspladserne at gå forrest, med vished om at malerforbundet er lige i ryggen på dem!

Jeg vil være malersvendenes stemme i den daglige kamp.
Jeg kan høre, at flere medlemmer mener, afstanden til malerforbundet er blevet for stor.
Jeg vil være det anker der holder fast i den medlemsindflydelse de skal have.

Tillidsfolkene skal uddannes så vi kan få ordentlige arbejdspladser derude, hvor sikkerhed og ordentlige forhold igen skal blive normen i stedet for undtagelsen. Vores Tillidsfolk skal udrustes til de lokale forhandlinger, men også til alle de små slag der gang på gang skal slås ude i hverdagen. Tillidsfolkene er hammeren malerforbundet er ambolten.

Tillidsfolkene skal understøttes, så de står stærkere i kampen imod gule parasitter der udgiver sig for at være fagforeninger.

Vi skal dyrke ejerskabet til vores forening og forbund for svendene, så vi kan få endnu flere klubformænd, AMR og tillidsmænd valgt. Det er de aktive kollegaer, der bør være er den reelle magt i et forbund som vores. Og den faktor der gør vi kan skabe gode og ordentlige arbejdsforhold.

Der skal opbygges et solidt netværk svendene og tillidsfolkene imellem. Det er vi allerede i gang med, men hvis forbundet skal overleve, er det noget af det vigtigste vi skal gøre i fællesskab.

Dette netværk skal op at stå! Forbundet skal støtte op og understøtte de lokale afdelingers arbejde, med at få endnu flere til at engagere sig i det faglige arbejde og fællesskabet.

Jeg vil gøre alt hvad jeg kan, for at vi kan få mange flere kollegaer og tillidsvalgte sendt afsted på kurser så vi kan blive opkvalificeret og stå stærkere sammen.

Jeg vil slå et slag for eleverne. Og for at de lærlinge ansvarlige kan assistere malerforbundets elever i MFD-ungdom med at få skabt en selvstændig ungdomsorganisation.

Eleverne skal have en stærk kontakt i forbundet. De skal kunne agere som en selvstændig ungdoms organisation. Det opnår de gennem vejledning, og i et trykt forum, hvor der er plads til at fejle og lære. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan guide ungdommen stærke nok til at stå på egne ben.  Eleverne skal have en organisation de ved de kan kontakte –  og som er der for dem. Bl.a. via de elevkurser der skal afholdes i foråret og efteråret.

Jeg vil være en aktiv næstformand, med begge ben godt plantet i det fag jeg kommer fra og holder så meget af.