Grunduddannelser

Tag på Malerforbundets grunduddannelse for tillidsvalgte

Over en periode på max 6 måneder får du en grunduddannelse, der er opbygget i fire grundforløb. Før du tilmelder dig, skal du være sikker på, at du kan gennemføre alle fire moduler – G1 til G4. Her ser du grunduddannelsens opbygning:

Grunduddannelsen er opbygget af en række moduler, der hver især styrker dig fagligt og personligt i rollen som tillidsvalgt.

Her kan du se, hvilke emner, der arbejdes med på de enkelte grundmoduler.

Grundmodul 1: ”Dig og overenskomsten”

På G1 får du en grundig indsigt og forståelse for, hvad det vil sige at være tillidsvalgt. Her får du mere klarhed over, hvilket ansvar og rettigheder du har som TR/AMR. Du får værktøjer til at håndtere mange af de forskellige opgaver, du har i din dagligdag som tillidsvalgt.

 • Præsentation
 • Den danske model
 • Overenskomsten
 • Rettigheder og pligter
 • OK vs. Lovstof
 • AMR/TR-rollen
 • Læringsstile
 • Organisering
 • Mødeledelse/holdmøde

Grundmodul 2: ”Dig og kollegaerne”

På G2 arbejder vi indgående med at forebygge, identificere og løse de konflikter, der kan være på en arbejdsplads. Du lærer at kommunikere i forskellige situationer og vil få en række redskaber, så du gennem din kommunikation kan øge det gode samarbejde.

 • Præsentationsteknik. Kommuniker klar, konkret og relevant.
 • Kommunikation og samarbejde

Grundmodul 3: ”Dig og ledelsen”

På G3 er hovedtemaet forhandling og kommunikation. Du vil få en masse fif og trick til at styrke din forhandlingsteknik. Du vil møde forbundsledelsen, der vil fortælle dig om opgaver og indsatser i Malerforbundet.

 • Forhandling
 • Efteruddannelse/AMU mv.
 • Bisidderrollen
 • (Spørgsmål til forbundet)

Grundmodul 4: ”Styrk fællesskabet”

På G4 arbejder vi med, hvordan I på arbejdspladsen kan opbygge et fagligt stærkt fællesskab og derved have et godt afsæt for at lave gode lokalaftaler. Du vil lære, hvordan du skriver kort, klart og konkret.

Desuden vil du få mulighed for at blive klogere på din og dine kollegers pensionsopsparinger og forhold. Endelig vil du få tilbudt en individuel samtale med underviseren i forhold til at styrke og udvikle dine kompetencer som tillidsvalgt.

 • Lokalaftaler
 • Forhandling
 • Dilemmaer som tillidsvalgt. Den svære samtale.
 • Forbundet på besøg

Opbygning af faglige fællesskaber/organisering/ håndtering af ”de gule”

Fremtidigt samarbejde med din lokale afdeling og FIU-systemet.

Hvor: Grundkurset holdes skiftevis i Jylland og på Sjælland.

Hvornår:  Alle fire forløb fra G1 til G4 er et samlet grundforløb og skal tages i en sammenhæng. Det samlede forløb strækker sig over ca. 6 måneder.

Hvordan:  Man tilmelder sig i sin afdeling og skal være indstillet på at være aktiv alle dagene og kunne være hjemmefra (med overnatning) alle de dage, man er på kursus.

Hvem: Du er enten AMR, TR, klubformand eller kasserer og har ikke en grunduddannelse.

Hvad: Du får en almen grunduddannelse som tillidsvalgt og en kompetenceafklaring, hvor du bliver i stand til at tilrettelægge dit videre uddannelsesniveau.

Hvorfor: Som tillidsvalgt og arbejdsmiljørepræsentant er der mange opgaver og mange udfordringer, du enten skal tage stilling til eller forsøge at løse. Det er ikke altid nemt eller ukompliceret når man fx skal løse et samarbejdsproblem, håndtere en konflikt eller indgå en lokalaftale med ledelsen. Det kræver overblik og en værktøjskasse fyldt med teknikker og værktøjer. På grunduddannelsen får du viden og redskaber til at håndtere konflikter, svære samtaler og værktøjer til at løse udfordringer på din arbejdsplads.