Uddannelse | 13. april 2022

For få unge vælger en erhvervsuddannelse

Det viser Undervisningsministeriets nyeste søgetal for de elever, som færdiggør 9. og 10. klasse i grundskolen til sommer.

Dermed fortsætter tendensen med, at størstedelen vælger gymnasiet til og erhvervsskolerne fra. 72 procent af de unge, der i år færdiggør grundskolen, søger ind på en gymnasial uddannelse

Der er fortsat langt til ministeriets mål om, at 25 procent af de unge afgangselever skal vælge en erhvervsuddannelse. Der er dog store regionale forskelle i de unge uddannelsesvalg. I Region Nordjylland er det nemlig hele 26,6 procent af ungdomsårgangen, der vælger en erhvervsuddannelse, mens det samme kun gælder for 13, 4 procent i Region Hovedstaden.

Flere praktiske fag i folkeskolen

Det er for skævt, at så få vælger en håndværksmæssig uddannelse, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der ønsker ændringer i folkeskolen:

”Vi er desværre langt fra at nå målet om flere faglærte og det kommer til at koste vores samfund rigtig dyrt. Ikke mindst hvis vi skal lykkes med den ambitiøse grønne omstilling. Jeg tror vi skal se nærmere på folkeskolen, hvis vi skal vende udviklingen. Jeg kan godt forstå, at de unge ikke vælger erhvervsuddannelserne, for de bliver stort set ikke præsenteret for andet end teoretiske fag i folkeskolen. Vi skal gøre det mere trygt at vælge en erhvervsuddannelse, blandt andet ved at gøre folkeskolefagene mere praksisorienterede og vi skal også se på, om der skal være flere praktiske fag i skolen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.

Udviklingen i malerfaget

De seneste år har tilgangen til bygningsmaler-uddannelsen været stigende. Siden 2016 har der været en lille overvægt at kvinder, der har søgt ind i malerfaget. I 2021 var 55 procent af eleverne på bygningsmaleruddannelsen kvinder.

Optag på bygningsmaleruddannelsen. Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Relaterede artikler


Uddannelse

Lærlingeoprør: Forhold på erhvervsskolerne er for dårlige!

Over 250 lærlinge og nyuddannede svende fra landets erhvervsskoler er gået sammen i protest over dårlige forhold på skolerne. De mange lærlinge og svende har skrevet under på det, de kalder ’lærlingeoprøret,’ skriver Politiken. De mange lærlinge og svende er blandt andet utilfredse over gammelt og slidt værktøj, utidssvarende teknologi og for ringe faglighed blandt …