OK23 | 07. februar 2023

Malerfaget er et minimallønsområde – hvad betyder det?

På det private arbejdsmarked er det mest almindeligt, at lønnen i et eller andet omfang forhandles lokalt. Det kaldes ofte minimallønsområdet eller mindstebetalingsområdet. Malerfaget er et minimallønsområde.

Det betyder, at der til overenskomstforhandlingerne bliver aftalt en mindsteløn, og så er det derefter op til medarbejdere, tillidsrepræsentanter og mestre at forhandle de endelige lønninger på plads ude lokalt.

Overenskomster med lokale lønforhandlinger findes i størstedelen af industrien og byggeriet.

Se videoen om minimalløn herunder

I malerfaget er det altså ikke i overenskomstforhandlinger, men ude lokalt i virksomhederne, at man forhandler en egentlig aftale om lønnen. Det foregår typisk ved lokalaftaler, hvor medarbejder får hjælp af tillidsrepræsentanten til lønforhandlingerne med mester.

Få gode råd til lokalaftaler her


Del: