Nyheder | 09. marts 2022

Vikarbureau underbetalte malere på sygehusbyggeri  

Malerforbundet vinder vigtig sag:

Vikarbureau underbetalte malere på sygehusbyggeri  

Det er nu slået fast, at vikarer skal aflønnes efter virksomheders gældende lokalaftaler. Afgørelsen i sagen kan være med til at mindske social dumping fremover.

Malerforbundet har ved en faglig voldgift fået medhold i, at vikarbureauer, der har overenskomst, skal følge brugervirksomhedens lokalaftaler.

– Afgørelsen i denne sag er vigtig, da den slår fast, at vikarbureauer ikke længere kan aflønne deres vikarer med en løn, der er lavere end, hvad der er aftalt lokalt ude i virksomhederne, siger forbundssekretær i Malerforbundet Jesper Carl.

Han har været med til at føre den pågældende sag mod Danske Malermestre, hvor et vikarbureau aflønnede udenlandske vikarer med 135 kroner i timen, selvom der i det malerfirma, vikarerne udførte arbejde hos, var indgået en lokalaftale med en fast timeløn på 164 kroner i timen.

Lokalaftalen er afgørende

Arbejdet foregik tilbage i 2020 på sygehusbyggeriet i Gødstrup, hvor de udsendte vikarer fik 29 kroner mindre i timen end, hvad de var berettiget til via malerfirmaets lokalaftale. Med tillæg af feriegodtgørelse, søgnehelligdags-, feriefridagesbetaling samt pension kunne Malerforbundet beregne, at der var sket en underbetaling på i alt 226.359 kroner.

Selvom Danske Malermestre ikke kunne komme uden om, at overenskomstens bilag 5 klart og tydeligt fastslår, at vikarer også er omfattet malerfirmaers gældende lokalaftaler, så mente Danske Malermestre, at der ikke eksisterede en lokalaftale i denne sag.

Men efter vidneforklaringer fra malerfirmaets tidligere tillidsrepræsentant og Malernes Fagforening, stod det klart for sagens dommer, at der i malerfirmaet blev aflønnet i henhold til en lokalaftale.

Malerforbundet fik dermed medhold i sagen, der kan have positiv i effekt i forhold til at mindske social dumping og løntrykkeri i faget.

-Det her kan komme til at hæve lønniveauet for udenlandsk arbejdskraft og dermed modvirke social dumping. Men det kræver, at medarbejderne ude i virksomhederne fortsat indgår lokalaftaler, der enten sætter en fast timeløn eller lægger en bund for, hvad der mindst skal betales i løn per time, understreger Jesper Carl fra Malerforbundet.

Tillidsrepræsentant: Vigtigt at beskytte vores fag

Malersvend Kenny Nielsen var som tidligere tillidsrepræsentant med til at forhandle den pågældende lokalaftale, og skulle derfor vidne i sagen, da det ikke var muligt at fremskaffe lokalaftalen på skrift.

-Jeg havde jo selv siddet med ved forhandlingsbordet, da vi indgik lokalaftalen og det fremgik desuden af vores gamle lønsedler, at vi alle blev aflønnet efter samme, faste timeløn, siger Kenny Nielsen.

Den tidligere tillidsrepræsentant Kenny Nielsen var vidne i sagen og er godt tilfreds med afgørelsen.

For ham er det er sejr for hele malerfaget, at det med denne sag er fastslået, at lokalaftaler også skal følges af vikarbureauerne, der har en tendens til at aflønne især udenlandske arbejdstagere meget lavt:

-På denne måde får bugt med underbetaling i faget. Vi lider jo alle meget af, at vores kære polske kollegaer kommer op og får en mindre løn end, hvad de er berettiget til. Det er vigtigt, at vi beskytter vores fag ved at indgå og fastholde de her lokalaftaler, siger Kenny Nielsen.

HVad er en lokalaftale?

En lokalaftale er et tillæg til overenskomsten, som du sammen med din tillidsrepræsentant kan forhandle med din mester om.

En lokalaftale er et tillæg til overenskomsten, der er tilpasset arbejdspladsen og medarbejdernes behov og ønsker. Det kan f.eks. være en fast timeløn, mere i løn under sygdom, arbejdstøj eller prislisteaftaler.

Lokalaftalen er kollektiv og indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten.

Det er altså medarbejdernes tillidsrepræsentant, der fører forhandlingerne med mester. De øvrige kolleger kan hjælpe tillidsrepræsentanten med at komme med gode forslag til krav og ønsker.

Din lokale fagforening er med til at godkende den endelige aftale. Derudover kan fagforeningen hjælpe med at udforme aftalen både skriftlig og indholdsmæssigt.

Læs guiden: Sådan forhandler du en lokalaftale


Del: